erfgoedobject

Gesloten hoeve

bouwkundig element
ID
27586
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27586
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Gesloten hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Vierkant gesloten hoeve opklimmend tot het derde kwart van de 18de eeuw, dienstgebouwen uit de 19de eeuw, afgelegen en deels omhaagd. Baksteenbouw met verankerde gevels onder zadel- en schilddaken (pannen, kunstleien en golfplaten); gekasseid erf met ten zuidwesten, thans begroeide vroegere mestvaalt.

Ten noorden, hellende geplaveide stoep voor onderkelderd boerenhuis wellicht uit eind 18de eeuw met erfgevel van negen traveeën; vroeger licht getoogde, later gekoppelde rechthoekige getraliede vensters met arduinen dorpels en lekdrempels, rechthoekige deur. Rechter zijgevel met nokverankering 1791 (vaag zichtbaar). Achtergevel met overhoekse en droppende tandlijst, slechts geopend door één klein getralied venster in tweede travee en getoogde deur in vierde travee.

Interieur: versierde moerbalk uit het vierde kwart van de 18de eeuw. Ten oosten, dwarsschuur met twee grote poorten. Ten zuiden, dwarsschuur met twee grote poorten, waarvan één veldpoort. Ten westen, stallen met wagenhuis. Ten noorden, voor het boerenhuis vervallen bakhuis onder zadeldak (pannen).


Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Tack, Anja, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gesloten hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27586 (Geraadpleegd op )