erfgoedobject

Semigesloten hoeve

bouwkundig element
ID
27817
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27817

Juridische gevolgen

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met de Roosstraat. Grote en opvallende hoeve van het semigesloten type met linde tegenover inrit boerenerf aan hoek Roosstraat. Vrij authentiek bakstenen hoevecomplex met pannen zadeldaken, uit de 18de en de 19de eeuw. Zijdelings aan de straat palend boerenhuis met lelie-topanker; kleine erftoegang ernaast in uitspringend gewit poortgeveltje onder pannen ezelsrug; getoogde deur tussen pilasters en onder omlijste, getraliede en beglaasde gevelnis met Onze-Lieve-Vrouwebeeldje.

Deels gekasseid rechthoekig erf met boerenhuis van zeven traveeën ten zuidoosten. Jaartal 1807 op moerbalk in woonkamer. Naar verluidt tot 1952-53 met strodak. Groen schilderwerk van houtwerk en luiken van de getoogde vensters contrasterend met rood metselwerk en zwart gepikte plint. Grijsgeschilderde bakstenen deuromlijsting. Typische dakoverstek op lange dakconsoles onder dakzool, ook boven achtergevel met kleinere muuropeningen. Waterput in gesloten overdekking met zadeldak tegenover de achterdeur. Ommuurd achtererf met moestuin.

Interieur: ruime woonkamer met houten tochtportaal en vaste zitbank tegen de zijwand ervan. In totaal zes kamerdeuren en twee ingebouwde kasten in de woonkamer. Brede haard met bakstenen schouwwangen en haardbalk met geprofileerde bordenlijst. Schouwboezem gedecoreerd door geschilderd landschap met fazanten, gesigneerd L. Roelens en gedateerd 1939 (afbladderende olieverfschildering). Rechts naast de haard: gemetst voormalig fornuis met twee spiegelboogvormige asgaten, ruimte erboven nadien gevuld door wandkast.

Haakse noordoost- en noordwestvleugel (respectievelijk paarde- en koestallen), vertonen gesloten straatgevel met afgeronde hoek onder uitkragend ezelsoor en elk uitsluitend geopend door hoge korfboogpoort naast de hoektravee. Erftoegang met doorrit aan Roosstraat tegenover boerenhuis. In paardenstal: bewaard houten bed voor paardenknecht, ijzeren hooischelven en stenen voederbakken; aardappelkelder ernaast. Mestvaalt en gemetst bassin in noordwestelijke erfhoek, vóór de koestallen; aalpomp tegen straatgevel.

Hoge houten dwarsschuur aan zuidwestelijke erfzijde op bakstenen stoel en met bakstenen zijpuntgevels.

Ten zuiden, bakhuisje gelegen op hoek van moestuin en deels omhaagde boomgaard ten zuidwesten, palend aan Roosstraat.

Tegenover erftoegang met doorrit, aan overzijde van de straat en naast linde aan de hoek Roosstraat: kleine bakstenen stal of bergplaats met kruis in lichtere baksteen in linker zijpuntgevel, rechter zijpuntgegel met houten top.


Bron: BOGAERT C., LANCLUS K., TACK A. & VERBEECK M. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Stad Oudenaarde met fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15n1, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Verbeeck, Mieke; Tack, Anja
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

De grote schuur is opgebouwd in vakwerkbouw, waarbij het spitse dak steunt op houten stijlen. Vermoedelijk zijn de bakstenen zijpuntgevels pas later gebouwd.

  • Informatie verkregen tijdens het openbaar onderzoek voor de vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in Oost-Vlaanderen (2022).
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Semigesloten hoeve [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27817 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.