erfgoedobject

Klooster met lagere school

bouwkundig element
ID
28463
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/28463

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalig klooster met lagere school van de congregatie van de zusters van Barmhartigheid van Ronse, gelegen tegenover het koor van de parochiekerk. Klooster gesticht in 1879 met als patroon Heilige Carolus Boromeus, door pater jezuïet C.J. Beghein. Zusters aanvankelijk gehuisvest in een bestaande woning aan de straat; schoolgebouw erachter opgericht in 1879. Op de plaats van het vroeger kloosterhuis, bouw van een nieuw klooster in 1886. Uitbreiding van de klaslokalen met een nieuwe kleuterschool (klas met speelzaal) in 1959. Sluiting van het klooster op 7.8.1972. Vroegere instelling heden gesplitst in twee eigendommen, deels met woonfunctie.

Zonder nummer, vroeger bijgebouw van het kloosterhuis, links aan de straat gelegen, heden parochiaal centrum. Eenvoudige landelijke bakstenen laagbouw van vier traveeën onder zadeldak (pannen, nok parallel met de straat) van de 19de eeuw. Verankerde lijstgevel met steekboogvensters waarvan rechts deels gedichte vroegere deur. Lage kleine zijaanbouw onder lessenaarsdak met getralied venster. Deels bewaarde achterin gelegen klaslokalen van kloosterschool (nummer 17A) gebouwd in 1879. In 1936 aangepast door vergroting van de vensters (twee samengevoegd tot één). Jonger lokaal van vroegere kleuterschool links (1959).

Nummer 19, min of meer T-vormig bakstenen kloosterhuis van één verdieping met verhoogde begane grond, onder snijdende pannen zadeldaken, van 1886. Drie gewitte puntvormige houten dakkapellen; top met drielob in spitsboog. Bakstenen gevels met rechthoekige muuropeningen onder hardstenen latei en ontlastingsboog en afgelijnd door overkragende brede daklijst met baksteenfriezen. Spitsbogige beeldnis in vooruitspringende puntgevel, evenals de zijpuntgevels met decoratieve overstekende houten daklijsten.

  • Zulzeke, Pastorie, Memorieboek school Zulzeke.
  • HEYRMAN E., Gedenkboek bij de eeuwfeestviering van de Congregatie der Zusters van Barmhartigheid van Ronse 1845-1945, Gent, 1946, p. 155-157.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1998: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Ronse, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Lanclus, Kathleen, Tack, Anja, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Klooster met lagere school [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/28463 (Geraadpleegd op )