Neoclassicistisch herenhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Het Gulden Vlies
Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Noordzandstraat
Locatie Noordzandstraat 76, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Neoclassicistisch herenhuis

Deze bescherming is geldig sinds 04-10-1996.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Neoclassicistisch herenhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Neoclassicistisch breedhuis van vier traveeën en twee en een halve bouwlaag onder samengestelde schilddaken (Vlaamse pannen), deel uitmakend van scholencomplex "Sint Jozefsinstituut", zie opschrift. Vóór 1850: klokgevel van vier traveeën met fronton. Thans lijstgevel, bepleisterd en lichtgeel beschilderd boven de arduinen plint doorbroken door rechthoekige kelderopeningen. Horizontale belijning door middel van kordons, drie traveeën breed balkon op consoles en doorgetrokken lekdrempels op derde bouwlaag. Kroonlijst, entablement, geprofileerde houten klossen en fries onder meer met rozetten. Rechthoekige vensters in geprofileerde omlijsting, op eerste en tweede bouwlaag onder rechte kroonlijst, op tweede bouwlaag steunend op consoles. Linker zijrisaliet met rondboogpoort in geblokte omlijsting, bewaard houtwerk en waaiervormig bovenlicht. Achterliggende nieuwbouw en speelplaats, onder meer bakstenen muur met arcaden van 1850 aan zijde Artoisstraat.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, doss. DW002027.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 77/1850, nr. 2/1874.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 256.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Noordzandstraat

Noordzandstraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.