erfgoedobject

Burgerhuis in eclectische stijl

bouwkundig element
ID
301378
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301378

Juridische gevolgen

Beschrijving

Burgerhuis in eclectische stijl met invloed van het neo-Grec, gebouwd in opdracht van de heer Thijs, naar een ontwerp door de architect Ernest Dieltiëns uit 1881.

Het hotel Thijs behoort tot de vroegste privé-realisaties van Ernest Dieltiëns, die in deze periode het verdwenen Ouderlingentehuis in de Lange Lozanastraat, het Meisjesweeshuis in de Albert Grisarstraat en het Zuiderpershuis aan de Waalsekaai tot stand bracht, monumentale openbare gebouwen in opdracht van de stad Antwerpen. Van de late jaren 1880 tot begin jaren 1900 drukte de architect zijn stempel op de ontwikkeling van de wijk Zurenborg, met een groot aantal groepsbebouwingen in sobere neoclassicistische of exuberante neo-Vlaamserenaissance-stijl. Het meest beeldbepalende van deze woningensembles, die voor het merendeel ontstonden in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen, is de eenheidsbebouwing op de rotonde van de Cogels-Osylei. Omstreeks 1900 ontwierp Dieltiëns ook het neobarokke handelspand op de hoek van Leysstraat en Kipdorpvest, pendant van het Grand Hôtel Métropole.

Met een gevelbreedte van drie traveeën omvat de rijwoning een souterrain en drie bouwlagen onder een zadeldak. De bepleisterde en beschilderde lijstgevel, met een geblokte pui en middentravee, rust op een hoge, zwaar geboste plint uit blauwe hardsteen. De bovenverdiepingen manifesteren zich nadrukkelijk als gesuperposeerde registers, geleed door pilasters en met een breed hoofdgestel. Axiaal van opzet, accentueert een balkon met zware consoles en opengewerkte borstwering de middentravee, waarvan de pilasters met trofeeën versierd zijn. Het meander- en rozetpatroon van het smeedwerk in de balkonborstweringen, het motief en de stijl van de trofeeën, zijn typisch voor het neo-Grec ontleend aan de Klassieke Oudheid. Verder bestaat de opstand uit rechthoekige deur- en vensteropeningen, waarvan het schrijnwerk is vernieuwd. Een klassiek hoofdgestel met rozettenfries, en een houten kroonlijst met klossen en tandlijst, vormt de gevelbeëindiging.

De plattegrond beantwoordt aan de klassieke typologie van het burgerhuis dat uit een voorbouw en een smalle achterbouw in entresol bestaat, ontsloten door de zijdelings ingeplante inkom- en traphal.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1881#605.

Auteurs: Braeken, Jo
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Burgerhuis in eclectische stijl [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301378 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Stad Antwerpen

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.