Persoon

Dieltiëns, Ernest

ID
1872
URI
https://id.erfgoed.net/personen/1872

Beschrijving

Broer van Eugène Dieltiëns, allebei uit Grobbendonk. In 1883 gehuwd met Léonardine Elisabeth Marie Henrica Josepha De Cuyper, enige dochter van de beeldhouwer Léonard De Cuyper. Na het overlijden van haar moeder Thérèse Cornélie De Cuyper-Verberckt in 1885, nam het echtpaar Dieltiëns-De Cuyper zijn intrek in het zogenaamde "Cuypershof", het landhuis met beeldhouwersatelier van Léonard De Cuyper op de hoek van Isabellalei en Lange Leemstraat, opgetrokken naar een ontwerp door de architect Henry Redig in 1857 en gesloopt in 1928. De officiële schrijfwijze is Dieltiens, maar zowel de broers Ernest en Eugène, en hun respectievelijke zonen Maurice G. en J. plaatsen in hun handtekening systematisch een trema op de laatste e.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Boerenkrijgmonument

Grote Markt (Herentals)
Monument van 1898, ter nagedachtenis van de slag bij Herentals, naar ontwerp van Ernest Dieltiëns uitgevoerd door beeldhouwer F. Deckers en ornamentalisten Kerckx en Dupont.


Burgerhuis in eclectische stijl

Jacob Jordaensstraat 35 (Antwerpen)
Burgerhuis in eclectische stijl met invloed van het neo-Grec, gebouwd in opdracht van de heer Thijs, naar een ontwerp door de architect Ernest Dieltiëns uit 1881.


Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance

Kleinebeerstraat 57 (Antwerpen)
Het opvallende huis met neo-Vlaamserenaissance-topgevel maakt deel uit van een project met reeksbouw dat rond 1885 werd gerealiseerd door graaf Florimont de Brouchoven de Bergeyck.


Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Lange Leemstraat 13 (Antwerpen)
Burgerhuis in neoclassicistische stijl, gebouwd in opdracht van Leopold Anthonis naar een ontwerp door de architect Ernest Dieltiëns uit 1881. Anthonis liet in 1903 de begane grond door Dieltiëns aanpassen tot winkelpui.


Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Violierstraat 8 (Antwerpen)
Burgerhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van August Taeymans-Stuyck, naar ontwerp door de architect Ernest Dieltiëns uit 1891.


Drie woningen ontworpen door Ernest Dieltiëns

Grotehondstraat 12-16 (Antwerpen)
De drie woningen nummers 12-16 zijn een ontwerp van Ernest Dieltiëns voor de Naamlooze Bouwmaatschappij van Burgerhuizen van het Oosten, uit 1892.


Eenheidsbebouwing Uitbreidingstraat en Leemputstraat

Leemputstraat 23-43, 44-51, 53-73, Uitbreidingstraat 472-508 (Antwerpen)
Concentratie van een vijftigtal "sociale woningen", opgetrokken door de "Naamlooze Bouwmaatschappij van Burgershuizen van het Oosten" ten behoeve van kleine bedienden en beter gesitueerde arbeiders.


Eenheidsbebouwing van Ernest Dieltiëns

Walvisstraat 37-49, 53 (Antwerpen)
De volledige huizenrij werd gerealiseerd naar typeplannen van architect Ernest Dieltiëns uit de jaren 1880, waarmee hij overal in de wijk Zurenborg huizenrijen realiseerde.


Ensemble met imposant hoekhuis

Dolfijnstraat 1-17, Lange Altaarstraat 29 (Antwerpen)
Het ensemble werd in 1892 getekend door architect Ernest Dieltiëns in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen.


Ensemble ontworpen door Ernest Dieltiëns

Grotehondstraat 57-61 (Antwerpen)
Op nummer 59 is een rode bakstenen diephuis met een in- en uitzwenkende geveltop aanwezig. Deze woning is een ontwerp van Ernest Dieltiëns uit 1887, die samen met dit huis ook de twee flankerende woningen ontwierp (57, 61) in een contrasterende, eenvoudige neoclassicistische bouwstijl.


Ensemble ontworpen door Ernest Dieltiëns

Kleinehondstraat 8-12, 16-18 (Antwerpen)
Ensemble van zes woningen ontworpen door Ernest Dieltiëns in 1887-1889 voor de Société anonyme pour la construction de maisons bourgeoises.


Ensemble van burgerhuizen in eclectische stijl

Grotebeerstraat 55-75, 81 (Antwerpen)
De oneven zijde van de Grotebeerstraat wordt getypeerd door een eclectisch ensemble van dertien woningen dat architect Ernest Dieltiens ontwierp in 1889 in opdracht van de Naamloze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen.


Ensemble van burgerhuizen in eclectische stijl

Cogels-Osylei 77-81 (Antwerpen)
Deze drie eclectische burgerhuizen werden in 1905 ontworpen door architect Ernest Dieltiëns in opdracht van aannemer L.G. Jansen-Van der Veeken als deel van een groter ensemble.


Ensemble van drie neoclassicistische woningen

Grotehondstraat 22-26 (Antwerpen)
De drie woningen nummers 22-26 zijn een ontwerp van Ernest Dieltiëns voor de Naamlooze Bouwmaatschappij van Burgerhuizen van het Oosten, uit 1894.


Ensemble van zeven neoclassicistische woningen

Ramstraat 3-15 (Antwerpen)
Aan het begin van de straat ontwierp Ernest Dieltiëns in 1888 een ensemble van zeven kleine woningen in opdracht van de Naamlooze Bouwmaatschappij van Burgerhuizen van het Oosten.


Gemeentehuis van Halle

Halle-Dorp 67 (Zoersel)
Eclectisch alleenstaand gebouw, van 1909 naar ontwerp van Ernest Dieltiens. Ingeplant binnen verhoogd, ommuurd terrein met geplaveid parkeerterrein aan noordzijde.


Gevarieerde huizenrij van Ernest Dieltiëns

Grotebeerstraat 81-83, Lange Van Ruusbroecstraat 54-66, 70-74, 78 (Antwerpen)
Het gedeelte van de Lange Van Ruusbroecstraat tussen de Ram- en de Grotebeerstraat wordt aan de even kant van de straat volledig ingenomen door een gevarieerde rij burgerhuizen die architect Ernest Dieltiëns ontwierp in 1888 in opdracht van de Naamloze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen.


Goorkasteel

Herentalse steenweg 54 (Grobbendonk)
Gelegen in een natuurrijke omgeving met oude beuken en kastanjebomen. Kasteel uit 1878 naar ontwerp van de broers Dieltiëns. Grotendeels herbouwd en aangepast neotraditioneel complex, door brand geteisterd in 1999.


Groepsbebouwing op de rotonde

Cogels-Osylei 32-41, 43, Generaal Van Merlenstraat 46 (Antwerpen)
De monumentale gebogen gevelwanden, die het ronde plein omsluiten, zijn samengesteld uit vier huizengroepen naar ontwerp van Ernest Dieltiens uit 1897-99.


Groepsbebouwing van veertien burgerhuizen

Schorpioenstraat 26-38, Tweelingenstraat 31-43 (Antwerpen)
Op de hoek van de Schorpioen- en de Tweelingenstraat, tekende architect Ernest Dieltiens in 1894 een monumentaal ensemble van veertien burgerhuizen in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen.


Handelspand in neobarokstijl

Kipdorpvest 32-34, Leysstraat 30-32 (Antwerpen)
Monumentaal handelspand in neobarokstijl op de zuidelijke hoek van Leysstraat en Kipdorpvest, naar een ontwerp van Ernest Dieltiëns. Gelijktijdig opgetrokken met het pendant op de noordelijke hoek, het Grand Hôtel Métropole ontworpen door Frans Van Dijk in 1899, in opdracht van de Stad Antwerpen.


Heropgebouwd neoclassicistisch burgerhuis

Arendstraat 58 (Antwerpen)
In 1887 maakte architect F. De Meyer een bouwdossier op voor de bouw van deze woning; ze werd in 1920 volledig heropgebouwd, nadat ze tijdens de Eerste Wereldoorlog afbrandde. Apotheker Armand Buelens laat het ontwerp tekenen door bouwmeester Ernest Dieltiëns.


Hoekhuis met Walvisstraat

Nottebohmstraat 28 (Antwerpen)
Opvallend hoekhuis met de Walvisstraat in neo-Vlaamserenaissance-stijl. Hoewel we geen bouwdossier voor dit pand terugvonden, gaan we er van uit dat het een ontwerp is van Ernest Dieltiëns uit eind jaren 1890.


Hotel De Beukelaer

Minderbroedersrui 17 (Antwerpen)
Laatclassicistisch herenhuis uit het einde van de 18de of het begin van de 19de eeuw, later betrokken door de reder en politicus Jean-Lambert Michiels-Loos en de nijveraar Edward Jacob De Beukelaer. Sinds 1933 huisvest het gebouw het Museum van de Vlaamsche Letterkunde, sinds 2002 het Letterenhuis.


Hôtel Central, Modenatie

Drukkerijstraat 9-17 (Antwerpen)
Imposant complex in eclectische stijl op de hoek van Drukkerijstraat en Nationalestraat, gebouwd in opdracht van Alphonse Van de Put, naar een ontwerp door de architect Ernest Dieltiëns uit 1893. Het complex huisvestte van bij oorsprong een winkel op de begane grond en een hotel voor reizigers op de bovenverdiepingen.


Hôtel du Rhin

Ernest Van Dijckkaai 13-14 (Antwerpen)
Hotel in neobarokstijl op de hoek van Ernest Van Dijckkaai en Haverstraat, gebouwd in opdracht van Ferdinand De Roover, naar een ontwerp door de architect Ernest Dieltiëns uit 1882, uitgebreid met de drie linker traveeën in 1887.


Kantoorgebouw De Schelde

Borzestraat 10 (Antwerpen)
Kantoorgebouw in beaux-artsstijl gebouwd in opdracht van verzekeringsmaatschappij “De Schelde”, naar een ontwerp door de architect Ernest Dieltiëns uit 1907-1909. Opgericht in 1821, behoort “De Schelde” of “Compagnie d'Assurances de l’Escaut” tot de oudste Belgische verzekeringmaatschappijen.


Monumentaal ensemble van Ernest Dieltiëns

Nottebohmstraat 54, Wolfstraat 7-35 (Antwerpen)
Het monumentale ensemble dat het hoekhuis, veertien rijwoningen in de Wolfstraat en één woning in de Nottebohmstraat omvat, werd in 1891 ontworpen door Ernest Dieltiëns in opdracht van mevrouw Douairière André Nottebohm.


Neoclassicistisch burgerhuis

Wolfstraat 3 (Antwerpen)
Deze neoclassicistische burgerwoning van drie traveeën en twee bouwlagen onder leien mansardedak, registreren we door de sterke stijlovereenkomsten met andere ontwerpen, als een ontwerp van Ernest Dieltiëns.


Neoclassicistisch ensemble met achteruitgang tramloods

Dolfijnstraat 22-34 (Antwerpen)
Neoclassicistische eenheidsbebouwing van acht burgerhuizen, in 1898 ontworpen door bouwmeester Ernest Dieltiëns voor de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier. De grote poort die tussen de nummers 30-32 geïntegreerd is in de huizenrij, is de achteruitgang van de tramloods op de Draakplaats.


Neoclassicistisch hoekensemble

Filomenastraat 17, 23-25, Grotehondstraat 51-53 (Antwerpen)
Op de hoek van de Filomena- met de Grotehondstraat zorgde architect Ernest Dieltiëns voor een hoekoplossing die typisch is voor Zurenborg.


Neoclassicistische eenheidsbebouwing

Dolfijnstraat 6-20 (Antwerpen)
Neoclassicistische eenheidsbebouwing van acht burgerhuizen, in 1897 ontworpen door bouwmeester Ernest Dieltiëns voor de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier, vertegenwoordigd door L.J. Luyckx.


Neoclassicistische huizenrij

Nottebohmstraat 30, 34, 38-40, 44-52 (Antwerpen)
Aan de even zijde van de Nottebohmstraat vinden we één van de talrijke monumentale ensembles terug die architect Ernest Dieltiëns in de wijk Zurenborg heeft gerealiseerd.


Neoclassicistische stadswoningen

Filomenastraat 4-6 (Antwerpen)
Architect Ernest Dieltiëns bouwt deze twee woningen rond 1891 voor eigen rekening.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Job

Vrijheid (Arendonk)
Neogotische kruisbasiliek naar ontwerp van E. Dieltiens, 1901-1904, toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Job.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw met kerkhof

Dorp 34 (Zandhoven)
Driebeukige kruisbasiliek met ingebouwde westtoren en rechthoekige sacristieën in de kooroksels, ommuurd kerkhof rond de kerk.


Parochiekerk Sint-Antonius

Handelslei 23 (Zoersel)
Neogotische westoost-georiënteerde kruiskerk van 1850-51 en 1905. Omringd door geasfalteerd parkeerterrein, en aan noordwestzijde omhaagd kerkhof.


Parochiekerk Sint-Martinus

Halle-Dorp 34 (Zoersel)
Oostwest-gerichte grotendeels neogotische kruisbasiliek, met omhaagd kerkhof aan zuidzijde en geplaveid parkeerterrein aan noordzijde.


Parochiekerk Sint-Norbertus

Dageraadplaats 5 (Antwerpen)
Parochiekerk Sint-Norbertus. Sobere georiënteerde neogotische basiliek van 1901-04 naar ontwerp van Ernest Dieltiens. Ingeplant op rechthoekig terrein aan de oostelijke zijde van het plein, op hoek met Korte Altaarstraat.


Parochiekerk Sint-Pieter

Kerkstraat 1 (Lille)
Georiënteerde, neogotische kruisbasiliek met oudere westtoren, gelegen bij het begin van de straat links; voormalig omringend kerkhof omgevormd tot parking in de jaren 1960.


Pastorie Heilig Hartkerk

August Van de Wielelei 175 (Antwerpen)
Pastorie van de gesloopte, oorspronkelijk naastgelegen Heilig Hartkerk, gebouwd in opdracht van graaf René van de Werve de Vorselaer omstreeks 1910, in een beaux-artsstijl met ingehouden verwijzingen naar de Wiener Secession. Het ontwerp is getekend door E. Dieltiëns, die ook gekend is als architect van de kerk.


The Antwerp Grainwork Company

Bordeauxstraat 7, Kribbestraat 10-12, Londenstraat 28-30 (Antwerpen)
Natiegebouw van de Oude Beëdigde Graan Meters en Wegers Natie in neo-Vlaamserenaissance-stijl door Ernest Dieltiëns uit 188 (Londenstraat). Pakhuis, paardenstallen en twee rijwoningen in art-nouveaustijl van The Antwerp Grainworks Company door Gerard Jan Maas en Jules Dries uit 1904 (Bordeauxstraat-Kribbestraat).


Twee burgerhuizen uit een eclectisch ensemble

Filomenastraat 11, 15 (Antwerpen)
Tussen de nummers 11 en 15 in stond een rode bakstenen puntgevel in neo-Vlaamserenaissance-stijl. De drie woningen werden in 1887 als samenstel ontworpen door Ernest Dieltiëns voor de Société anonyme pour la construction de maisons bourgeoises.


Twee winkelhuizen in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Dageraadplaats 21, 27 (Antwerpen)
Twee bijna identieke winkelhuizen in neo-Vlaamserenaissance-stijl, ontworpen in 1881 en 1887 door bouwmeester Ernest Dieltiëns in opdracht van Graaf de Brouchoven de Bergeyck.


Vier burgerhuizen in neorococo

Generaal Van Merlenstraat 31-37 (Antwerpen)
Groepsbebouwing van vier gelijkaardige burgerhuizen in neorococostijl, ontworpen in 1901 door Dieltiëns in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.


Villa in cottagestijl

Rechtestraat 48 (Lille)
Cottage-getinte villa van één tot twee bouwlagen onder complexe leien bedaking, uit eind 19de - begin 20ste eeuw.


Vlaamse Opera

Franklin Rooseveltplaats 8, Frankrijklei 3, Van Ertbornstraat 2-8 (Antwerpen)
Monumentaal operagebouw in beaux-artsstijl, opgericht door de stad Antwerpen in 1904-1907, naar een ontwerp van stadsbouwmeester Alexis Van Mechelen, vanaf 1905 met medewerking van Emiel Van Averbeke.


Voormalig Meisjesweeshuis

Professor Claraplein 1-2, 3, 6-8, 9, 15-18, 19-21 (Antwerpen)
Voormalig Meisjesweeshuis in eclectische stijl, gebouwd in opdracht van het Bestuur der Burgerlijke Godshuizen, naar een ontwerp door de architect Ernest Dieltiëns uit 1876, ingehuldigd in 1882.


Winkelhuis in neoclassicistische stijl

Wiegstraat 32 (Antwerpen)
Winkelhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van de schoenmaker Leopold Anthonis, naar een ontwerp door de architect Ernest Dieltiëns uit 1885.


Zuiderpershuis

Waalsekaai 14 (Antwerpen)
Hydraulische krachtcentrale, gebouwd in 1882 naar ontwerp van E. Dieltiens voor het aandrijven van de havenkranen.


Thema's

Ontwerper van

Rubenslei

Sanderusstraat

Van Eycklei


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Dieltiëns [online], https://id.erfgoed.net/personen/1872 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.