erfgoedobject

Muurschilderingen Bourgondische Kapel

bouwkundig element
ID: 301419   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301419

Juridische gevolgen

Beschrijving

Heraldische totaalbeschildering, 1497 gedateerd op het gewelf. Eerbetoon van de bouwheer Jan van Immerzeel, raadsman van hertog Maximiliaan, aan het Bourgondische hof.

1. Onderste wandzone: textielschildering, rode damast.

2. Daarboven, noord- en zuidmuur: heraldische boom, uitlopend in rankwerk met bloemen en vogels, waaraan wapenschilden zijn opgehangen en tekstbanderollen. Noordmuur: wapen van Filips de Stoute en zijn erflanden; kenspreuk JE L'AY EMPRIS. BIEN EN ADVIEGNE; zuidmuur: wapen van Maximiliaan van Oostenrijk en zijn erflanden; kenspreuk HALT MASS IN ALLE DINGHE; westmuur: links en rechts van het raam het wapenschild van Filips de Goede en dat van Isabella van Portugal, gedragen door twee engelen; daaronder en daarboven Bourgondische vuurslagen en kruisen, de initialen P en I in liefdesknopen.

3. Gewelven. Gewelfzwikken: wapenschilden van Jan van Castilië en Margareta van Oostenrijk, Filips van Oostenrijk en Johanna van Castilië, het geheel aangevuld met initialen, liefdesknopen, Bourgondische kruisen en vuurslagen. Kenspreuk QUI VOULDRA met datum 1497. Op de beide middelste gewelfvakken, omheen de sluitsteen een decoratief patroon eindigend op hogels en rankwerk met bloemen; de ribben afgeboord met fleurons.

Architectuurpolychromie op ribben, consoles en sluitstenen.

Restauratie in 1876 door F. Baeckelmans; circa 1926 door A. Van Poeck. Conservering in 1972 door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium.

  • BERGMANS A. 1998: Middeleeuwse muurschilderingen in de 19de eeuw. Studie en inventaris van middeleeuwse muurschilderingen in Belgische kerken, KADOC Artes 2, Leuven, 297 (met bibliografie, archivalische en iconografische bronnen).
  • BUYLE M. 1994: Antwerpen, Bourgondische kapel, in BUYLE M. & BERGMANS A., Middeleeuwse muurschilderingen in Vlaanderen, M&L Cahier 2, Brussel, 80-81.
  • JOLLY A.E. 1858: Monographie de la chapelle de Bourgogne à Anvers, Wenen.
  • PRIMS F. 1930: De "Kapel van Bourgondië" van Jan van Immerseel, Antwerpen.

Bron     : -
Auteurs :  Bergmans, Anna
Datum  : 2015


Relaties

  • Is deel van
    Bourgondische Kapel

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Muurschilderingen Bourgondische Kapel [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301419 (Geraadpleegd op 08-04-2020)