Persoon

Baeckelmans, François

ID
194
URI
https://id.erfgoed.net/personen/194

Beschrijving

François en Louis Baeckelmans zijn typische vertegenwoordigers van het academische eclecticisme van de tweede helft van de 19e eeuw. François Baeckelmans volgde lessen aan de Antwerpse academie (1845-48) maar was als architect autodidact. In 1858 behaalde hij de Prijs van Rome en werd in 1867 corresponderend lid van de KCM. Tot het overlijden van Louis in 1871 werkten de broers Baeckelmans samen en bouwden zij in Antwerpen o.a. de neogotische Sint-Amanduskerk (1869-74) en het Gerechtshof (1871-74), een eclectisch gebouw met neorenaissance-inslag. François Baeckelmans bouwde verder verschillende scholen, woningen en kastelen, kloosters en kerken, o.a. de Sint-Janskerk in Borgerhout (1886-89, i.s.m. H. Beyaert), de Notre-Dame de Bon-Secours in Péruwelz (1887-93) en de Sint-Rochuskerk in Deurne (1891-93). Hij leidde van 1890 tot 1896 de restauratiewerken van de Antwerpse kathedraal. Vanaf 1886 onderwees hij architectuur aan de Antwerpse academie.

Uit de samenstelling van de grafkelder van de familie, gelegen in perk P van de Sint-Fredegandusbegraafplaats, blijkt dat François Baeckelmans was getrouwd met Louise Van Meerbeeck en dat ze twee zonen hadden, Jozef (°1881), die ook architect werd, en Paulus (°1889).

  • Stadsarchief Antwerpen, Begraafplaatsen, 807 # 386.
  • Verpoest L. 2003: Baeckelmans, Frans; Baeckelmans, Lodewijk, in: Van Loo, A. (red.): Repertorium van de architectuur in België van 1830 tot heden, Antwerpen, 133.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Breed- en diephuizen met traditionele kern

Zwartzustersstraat 3-7 (Antwerpen)
Breed- en diephuizen met traditionele kern die minstens opklimmen tot de 17de eeuw, en in neoclassicistische stijl werden aangepast in de 19de eeuw.


Burgerhuis

Steenbokstraat 1 (Antwerpen)
Deze woning maakt deel uit van een groepsbebouwing uit 1892 in opdracht van graaf Florimond de Brouchoven de Bergeyck naar ontwerp van architect François Baeckelmans.


Burgerhuis en pakhuis

Justitiestraat 49, Sanderusstraat 26 (Antwerpen)
Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl gebouwd naar een ontwerp door de architect François Baeckelmans uit 1881. De bouwaanvraag werd ingediend door de broers Jean-Hubert en Georges Hanssens, mogelijk bedrijfsvennoten, en omvatte behalve de woning een nog bestaand pakhuis aan de parallelle Sanderusstraat.


Burgerhuis met laat-barokke poort

Lange Nieuwstraat 49 (Antwerpen)
Herenhuis dat in kern minstens opklimt tot de eerste helft van de 18de eeuw, en in neoclassicistische stijl werd aangepast in de eerste helft van de 19de eeuw. De arts Alexander Schobbens liet in 1874 de tweede verdieping toevoegen, naar een ontwerp door de architect François Baeckelmans.


Burgerhuizen in neogotische stijl

Kleinebeerstraat 4, 14-16 (Antwerpen)
Deze drie neogotische burgerhuizen maken deel uit van een groepsbebouwing uit 1892-1894 in opdracht van graaf Florimond de Brouchoven de Bergeyck naar ontwerp van architect François Baeckelmans.


Cleyn Brantijser

Wolstraat 2-4 (Antwerpen)
Complex herenhuis met traditionele kern die minstens opklimt tot de 17de eeuw, en een aangepast gevelfront gemarkeerd door een rococopoort uit het midden van de 18de eeuw.


De Sonnewijser

Keizerstraat 15 (Antwerpen)
Het herenhuis "de Sonnewijser" dateert in kern uit de 16de eeuw en werd destijds bewoond door burgemeester Nicolaas Rockox senior. Aangepast in rococostijl na 1760, verhoogde François Baeckelmans in 1886 de tweede verdieping.


Den Kleinen Valk

Kipdorp 53 (Antwerpen)
Burgerhuis met traditionele kern opklimmend tot de 16de eeuw, in neoclassicistische stijl aangepast en verhoogd met een tweede verdieping naar een ontwerp door de architect Louis Baeckelmans uit 1866. Opdrachtgever van deze werken was de bankier Jean-Baptiste Van de Put (Antwerpen, 1824-Antwerpen, 1867), echtgenoot van Marie Catherine Heirman (Antwerpen 1826-Antwerpen, 1916).


Gemeentelijke begraafplaats Nieuw Kerkhof

Roeselaarsestraat (Izegem)
Gemeentelijke begraafplaats, zogenaamd "Nieuw kerkhof" aangelegd in 1806 na de uitvaardiging van het decreet van Napoleon (1804), gebaseerd op het edict van Jozef II (1784). De begraafplaats wordt twee maal vergroot: in 1889 in noordelijke richting en in 1944 naar het westen toe.


Gerechtshof

Britselei 55 (Antwerpen)
Het imposante gerechtsgebouw werd opgetrokken in 1871-74 in eclectische stijl met neorenaissance-inslag. Het oorspronkelijk ontwerp van L. Baeckelmans werd na diens dood voltooid onder leiding van F. Baeckelmans.


Herenhuis notaris Boone

Gasthuisstraat 60-62 (Turnhout)
Neoclassicistisch dubbelhuis van zes traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, naar ontwerp van Antwerps architect Baeckelmans uit het vierde kwart van de 19de eeuw.


Instituut Onze-Lieve-Vrouw

Amerikalei 38 (Antwerpen)
Neogotisch schoolgebouw met brede gevelwand van acht traveeën en drie bouwlagen onder leien zadeldaken, daterend van 1885 naar ontwerp van F.C. Baeckelmans.


Klein Seminarie

Bleekstraat 5 (Mechelen)
Voormalig Hof van Hoogstraten en Hof van Coloma, heden samen zogenaamd Klein Seminarie, Aartsbisschoppelijke Humanioraschool.


Klooster van de grauwzusters

Korte Winkelstraat 28A, Lange Sint-Annastraat 5-7 (Antwerpen)
Het klooster van de grauwzusters, sinds 1693 gevestigd in de Lange Sint-Annastraat, werd in drie fasen heropgebouwd in neotraditionele en neogotische stijl. Voor de eerste twee fasen uit 1886-1890 tekende François Baeckelmans, voor de derde fase uit 1909 Jules Bilmeyer. Gerenoveerd tot Rectoraat van de Universiteit Antwerpen door VBM Architecten in 2005-2006.


Klooster van de paters redemptoristen

Hopland 47 (Antwerpen)
Het klooster van de Congregatie van de Allerheiligste Verlosser werd hier opgericht in 1857, en kreeg in 1885 een nieuw gevelfront en voorbouw in neo-Vlaamserenaissance-stijl, naar een ontwerp door de architect François Baeckelmans. De kloosterkerk werd gesloopt in 1971, het klooster gerenoveerd tot woon- en handelscomplex naar een ontwerp door de architecten Karel Beeck en Pat Heylen uit 2003-2004.


Meisjesschool Sint-Andriesparochie

Aalmoezenierstraat 66 (Antwerpen)
Voorbouw met inkomportaal en onderwijzerswoning van de lagere meisjesschool van de Sint-Andriesparochie. Gebouw met trapgevel in neogotische stijl naar een ontwerp door de architect François Baeckelmans uit 1880. De bouwaanvraag werd ingediend door notaris en katholiek politicus Edmond Jules Victor Batkin.


Metropolitaanse kerk Sint-Rombouts

Sint-Romboutskerkhof (Mechelen)
Parochiekerk opgetrokken vanaf de 13de eeuw en ingeplant in de stadskern, de monumentale westertoren domineert het stadsbeeld.


Muurschilderingen Bourgondische Kapel

Lange Nieuwstraat 29A-E (Antwerpen)
Heraldische totaalbeschildering in de huiskapel van het voormalige Hof van Immerseel, 1497 gedateerd op het gewelf. Eerbetoon van de bouwheer Jan van Immerzeel, raadsman van hertog Maximiliaan, aan het Bourgondische hof.


Neoclassicistisch burgerhuis

Vleminckveld 48 (Antwerpen)
Neoclassicistisch burgerhuis met een traditionele kern die minstens opklimt tot de 17de eeuw. Oorspronkelijk twee bouwlagen hoog, werd het pand verhoogd door Louis Baeckelmans in 1867. Winkelpui door Gerardus Johannes Van den Berghe uit 1876-1877.


Neoclassicistisch burgerhuis

Sint-Paulusstraat 39 (Antwerpen)
Neoclassicistisch burgerhuis gebouwd in opdracht van de koopman Vermêer, naar een ontwerp door de architect François Baeckelmans uit 1857.


Neoclassicistisch herenhuis

Frankrijklei 113 (Antwerpen)
De neoclassicistische herenwoning werd in 1873 ontworpen door bouwmeester F. Baeckelmans voor Karel August Schmid-Kreglinger.


Neoclassicistische burgerhuizen

Kleinebeerstraat 6, 12 (Antwerpen)
De woningen op nummers 6 tot 12 maken deel uit van een groepsbebouwing uit 1892-1894 in opdracht van graaf Florimond de Brouchoven de Bergeyck naar ontwerp van architect François Baeckelmans. Van de neoclassicistische huizen uit de rij zijn er maar twee goed bewaard en dat zijn de nummers 6 en 12.


Pakhuis in eclectische stijl

Keizerstraat 68 (Antwerpen)
Pakhuis in eclectische stijl met neotraditionele inslag gebouwd in opdracht van de heer Van de Put, naar een ontwerp door Frans Stuyck uit 1877. Het gebouw behoort tot de vroege realisaties van de architect, die deze opdracht uitvoerde in dienst van de architect François Baeckelmans.


Parochiekerk Heilige Engelbertus en Bernardus

Humbeeksebaan 194 (Zemst)
Neogotisch gebouw van 1867, naar ontwerp van architect Baeckelmans, met een langgerekt, achterliggend, omhaagd kerkhof.


Parochiekerk Sint-Amandus

Van Kerckhovenstraat 35 (Antwerpen)
Vrijstaande, neogotische, driebeukige kruisbasiliek met toren, naar een ontwerp door de architect Louis Baeckelmans uit 1866, opgetrokken in 1869-1874. Vanaf 1871 werd de bouw geleid door de architect François Baeckelmans.


Parochiekerk Sint-Andries

Waaistraat 1 (Antwerpen)
Laatgotische kruiskerk met schip en toren uit de eerste helft van de 16de eeuw, transept, hoogkoor en zijkapellen uit de 17de eeuw, en een barokke klokkentoren uit het tweede kwart van de 18de eeuw.


Parochiekerk Sint-Jan

Sint-Janstraat 23-25 (Antwerpen)
Neoromaanse kerk uit 1887-1890 naar een ontwerp van 1883 van architecten Hendrik Beyaert en François Baeckelmans; sacristie van 1898-1899 naar ontwerp van Karel Toen.


Parochiekerk Sint-Laurentius

Grote Markt 71A (Zelzate)
Neogotische constructie, van 1875 door de Gentse architect Edmond de Perre-Montigny, herstellingswerken in 1920 en 1950-52, restauratiewerken aan binnen- en buitenzijde in 1995.


Parochiekerk Sint-Rochus en kerkhof

Sint-Rochusstraat 75 (Antwerpen)
Vrijstaande neogotische kruisbasiliek, gebouwd in 1892-1895 naar een ontwerp van François Baeckelmans ter vervanging van een houten hulpkerk uit 1887. Aan de oostzijde van de kerk een ommuurd kerkhof uit 1897-1899, vergroot in 1918 en 1920, en opgeheven in 1959 ten gunste van de nieuwe gemeentelijke begraafplaats "Ruggeveld".


Parochiekerk Sint-Stephanus

Hendrik Thumasplein (Zaventem)
Neogotische kerk, oorspronkelijk met omringend kerkhof, naar ontwerp van architect F. Baeckelmans en A. Capronnier, opgetrokken in de periode 1876-1879, ter vervanging van een oudere kerk.


Pastorie van de Sint-Rochusparochie

Sint-Rochusstraat 79 (Antwerpen)
Vrijstaande neogotische pastorie met ommuurde voortuin, van 1894 naar ontwerp van François Baeckelmans.


Patronaat van de Sint-Amandusparochie

Vliegenstraat 32 (Antwerpen)
Patronaat van de Sint-Amandusparochie gebouwd in opdracht van de Kerkfabriek, naar een ontwerp in neogotische stijl door de architect François Baeckelmans uit 1876. Het gebouw vervangt de voorlopige Sint-Amanduskapel uit 1864.


Samenstel van twee eclectische huizen

Frankrijklei 75-77 (Antwerpen)
Dit samenstel van twee eclectische, in spiegelend schema opgetrokken meergezinswoningen werd opgetrokken rond 1881, naar een bouwaanvraag getekend door F. Baeckelmans in opdracht van weduwe Sluyts-Lauwers.


Schoolgebouw

Verbondstraat 67 (Antwerpen)
Een opmerkelijk gebouw in de Verbondstraat is het schoolgebouw dat rond 1884 werd gerealiseerd naar ontwerp van architect F. Baeckelmans als onderdeel van het Instituut Onze-Lieve-Vrouw.


Sint-Jacop

Jodenstraat 20 (Antwerpen)
Burgerhuis met dubbelhuisopstand van oorspronkelijk twee bouwlagen, in laat- of neoclassicistische stijl uit de eerste helft van de 19de eeuw. De ongelijke traveeënindeling wijst wellicht op een traditionele, mogelijk 17de-eeuwse kern.


Sint-Pauluskerk en dominicanenklooster

Sint-Paulusplaats 15, 20, Sint-Paulusstraat 8, Veemarkt (Antwerpen)
De Sint-Pauluskerk, het Predikherenpand en de Calvarieberg liggen ingeplant in het huizenblok dat omsloten wordt door de Veemarkt, de Nosestraat, de Sint-Paulusplaats, de Sint-Paulusstraat en de Zwartzustersstraat.


Spaans Gasthuis

Onder-den-Toren 14 (Mechelen)
Complex van gebouwen gerangschikt rondom een onregelmatige binnenplaats, sinds 1969 ingelijfd bij de Technische Scholen Mechelen.


Stuivenberggasthuis

Boerhaavestraat 18-20, Lange Beeldekensstraat 267, Pothoekstraat 109 (Antwerpen)
Algemeen ziekenhuis in eclectische stijl op het bouwblok gevormd door de Lange Beeldekensstraat, Pothoekstraat, Boerhaavestraat en Pesthofstraat, opgericht door het Bestuur der Burgerlijke Godshuizen van Antwerpen. Het ontwerp door de architect François Baeckelmans uit 1872-1873, werd gewijzigd door de architecten Jules Bilmeyer en Joseph Van Riel in 1876, en onder hun leiding uitgevoerd in 1877-1884. Tot de belangrijkste uitbreidingen behoren het Bewaarhuis voor Geesteszieken door de architect Edouard Van Opstal uit 1904-1907, en de woning van de Hoofdapotheker door de architect John Van Beurden uit 1912.


Traditioneel diephuis

Zwartzustersstraat 1 (Antwerpen)
Traditioneel diephuis met trapgevel van drie traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak, uit de eerste helft van de 17de eeuw.


Traditioneel pand uit 1632

Oude Koornmarkt 71 (Antwerpen)
In kern traditioneel pand door jaarankers gedateerd 1632. De weduwe Cols-Van de Put liet in 1881 door François Baeckelmans de winkelpui aanbrengen, en de heer A. Cols in 1887 de tweede verdieping door Henri Smits.


Twee burgerhuizen in neoclassicistische stijl

Grotebeerstraat 35-37 (Antwerpen)
Deze twee identieke, spiegelende woningen zijn gaaf bewaarde, verzorgde voorbeelden van de neoclassicistische stadswoningen die we in het laatste decennium van de 19de eeuw overal in Antwerpen in de in ontwikkeling zijnde wijken terug vinden.


Winkelhuis in neoclassicistische stijl

Kleine Kraaiwijk 14 (Antwerpen)
Winkelhuis in neoclassicistische stijl op de hoek van Kleine Kraaiwijk en Nosestraat, gebouwd in opdracht van J. Van Gheem, naar een ontwerp door de architect François Baeckelmans uit 1890.


Winkelhuizen in neoclassicistische stijl

Prinsesstraat 38-40 (Antwerpen)
Geheel van oorspronkelijk drie gekoppelde winkelhuizen in neoclassicistische stijl op de hoek van Prinsesstraat en Keizerstraat, naar een ontwerp door de architect François Baeckelmans uit 1893. Het perceel werd voordien ingenomen door de gotische Broodjeskapel die in 1891 werd gesloopt voor de verbreding van de straat.


Zaal Elckerlyc

Frankrijklei 85-87 (Antwerpen)
Feestzaal en theater gebouwd in opdracht van het Onze-Lieve-Vrouwecollege, naar een ontwerp door de architect Rie Haan uit 1955-1956, voltooid in 1957. Voor het nieuwbouwproject werd een herenhuis met koetshuis en stal en een aanpalend burgerhuis gesloopt, in 1881 ontworpen door architect Frans Baeckelmans voor graaf de Bergeyck.

Uitvoerder van

Hof van Immerseel met Bourgondische Kapel

Lange Nieuwstraat 29A-E (Antwerpen)
Van het voormalige Hof van Immerseel is de laatgotische huiskapel of zogenaamd "Bourgondische kapel" bewaard, gebouwd in opdracht van schout en markgraaf Jan I van Immerseel en te dateren in de jaren 1490. In het interieur zijn unieke laatgotische muurschilderingen bewaard. De kapel in traditionele bak- en zandsteenstijl van twee bouwlagen onder zadeldak, bevindt zich in een vleugel tussen twee binnenplaatsen, die onder de kapel door verbonden zijn door middel van een korfboogdoorgang met stervormig ribbengewelf. Op de tweede binnenplaats bevindt zich een neotraditioneel koetshuis met paardenstal, te dateren omstreeks 1880 en wellicht toe te schrijven aan François Baeckelmans.Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Baeckelmans [online], https://id.erfgoed.net/personen/194 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.