erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID: 304010   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304010

Beschrijving

Hoeve met losse bestanddelen, ingeplant op de hoek van een splitsing van Breestraeten, met een boerenwoning als oudste kern, die minstens opklimt tot de vroege 19de eeuw. De hoeve werd uitgebreid in het derde kwart van de 19de en het eerste kwart van de 20ste eeuw door de familie De Smedt. Tijdens het interbellum werd ten noordoosten van de hoeve aan de straat een Sint-Rochuskapel herbouwd.

De kern van de huidige hoeve was reeds aanwezig op het primitief kadasterplan (circa 1830), meer bepaald het schuin ingeplante L-vormige volume ten noorden van het erf, dat overeenkomt met de huidige inplanting van het woonhuis en de haakse schuur in haar verlengde. In de vroege 19de eeuw was eigenaar landbouwer Jaak De Smedt op deze hoeve ook actief als brouwer. Naar verluidt was deze brouwerij omstreeks 1830 al niet langer in werking. Het kadaster registreerde in 1867 de bouw van het stalvolume ten zuidoosten van het erf, evenwijdig ingeplant ten opzichte van het woonhuis, en een kleinere stalling ten zuidwesten van het erf. De uitbreiding van het woonhuis naar achter toe vond volgens kadastergegevens plaats in 1905. Op basis van het huidige uitzicht werd op hetzelfde moment ook de schuur vernieuwd en ondergingen de stallingen mogelijk ook aanpassingen.

De verankerde bakstenen hoevegebouwen onder pannen zadeldaken, zijn geschikt rondom een gekasseid erf. Het erf is toegankelijk ten westen via een houten poort tussen bakstenen pijlers onder piramidale bekroning. De boerenwoning is ingeplant ten noordwesten hiervan, de schuur ten noordoosten en de stallen ten zuidoosten en -westen.

Boerenwoning van anderhalve bouwlaag, georiƫnteerd naar het erf ten zuidoosten. De bakstenen gevel is thans afgewerkt met een cementering met schijnvoegen. De schikking van de beluikte rechthoekige benedenvensters onder houten lateien en voorzien van hardstenen lekdrempels, getuigt van de aanwezigheid van een opkamer in de twee rechtse traveeƫn naast de voordeur. Kleine rechthoekige bovenvensters lijnen de gevel af.

De woning werd in 1905 naar achter toe vergroot met een uitbouw aan de straatzijde, die opgebouwd is uit zichtbaar metselwerk in kruisverband op een gecementeerde plint met schijnvoegen, die doorloopt tot de schuur. De linkertravee van de achtergevel is voorzien van een poort, vermoedelijk wagenhuis (?). De gevel wordt heden geopend door twee getoogde, getraliede vensters, met aan weerszijden ervan bouwsporen die kunnen wijzigen op een aanpassing.

Ten noordoosten van het erf sluit de haaks ten opzichte van de straat ingeplante langsschuur aan bij het woonhuis. De gevel wordt enkel geopend door rechthoekige houten poorten onder houten lateien in de kopgevels en kleine verluchtingsgaten. Eenvoudige, eenlaagse stallingen in L-vorm ten zuiden van het erf, geopend met rechthoekige muuropeningen. De straatgevel van de zuidwestelijk gelegen stalling is vernieuwd.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen en bijhorende mutatiestaten Merchtem, afdeling I (Merchtem), 1867/14 en 1906/47.
  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Primitief kadaster Merchtem, afdeling I (Merchtem).
  • S.N. s.d.: Brouwerijen en herbergen in Merchtem, in: Veertig jaar Heemkring Soetendaelle, verzameling van heempraatjes, deel II, Merchtem, 5-38.

Bron     : -
Auteurs :  Verhelst, Julie
Datum  : 2017


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304010 (Geraadpleegd op 01-06-2020)