erfgoedobject

Twee burgerhuizen in eclectische stijl

bouwkundig element
ID
304254
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304254

Juridische gevolgen

Beschrijving

Twee burgerhuizen in eclectische stijl, opgetrokken door de Borgerhoutse aannemer Frans Verdonck. Als eerste kwam in 1902 het linker pand (nummer 14) tot stand in opdracht van de weduwe Timmerhans, samen met een aanpalend koetshuis. Dit laatste werd in 1911 vervangen door het rechter pand (nummer 12A) in opdracht van de heer M. Cochart-Timmerhans.

Het linker pand (nummer 14) met een gevelbreedte van drie traveeën, omvat twee bouwlagen en een mezzanine onder een zadeldak. De lijstgevel heeft een verzorgd parement uit rood baksteenmetselwerk, kleurrijk geaccentueerd door gele en zwarte baksteen voor speklagen, ontlastingsbogen en friezen in Vlaams verband. Van blauwe hardsteen is gebruik gemaakt voor de plint, van witte natuursteen voor speklagen, waterlijsten, sluitstenen, lekdrempels, het balkon en de gevelsteen. Geleed door waterlijsten, legt de compositie de klemtoon op het middenrisaliet, dat op de eerste verdieping wordt gemarkeerd door een balkon met consoles en doorgetrokken, gebuikte ijzeren borstwering, en door een gevelsteen met palmet. Verder beantwoordt de opstand aan een regelmatig ordonnantieschema, opgebouwd uit registers van rondbogige en op de mezzanine getoogde muuropeningen. Bewaarde houten inkomdeur, ijzeren keldertralies, voetschraper en parapetten. De plattegrond beantwoordt aan de klassieke typologie van het burgerhuis dat uit een hoofdvolume en een smalle achterbouw in entresol bestaat, ontsloten door de zijdelings ingeplante inkom- en traphal.

Het rechter pand (nummer 12A) met een gevelbreedte van twee ongelijke traveeën, omvat een souterrain en drie bouwlagen onder een zadeldak. De lijstgevel heeft een parement uit roomkleurige Silezische brikken in kruisverband, geaccentueerd door rode en gele baksteen in de fries. Van blauwe hardsteen is gebruik gemaakt voor de plint, van witte natuursteen voor speklagen, hoekblokken, sluitstenen, vensterposten, lekdrempels, consoles, de deurlatei en erkerbasis. Een gevelbrede, driezijdige, houten erker met gebuikte basis en kwartholle kroonlijst, legt de klemtoon op de eerste verdieping. Korfboogdeur met middenkalf en breed korfboogvenster op de begane grond; drielicht onder ijzeren latei met rozetten in de topgeleding. Een kwartholle, houten kroonlijst met hoekconsoles vormt de gevelbeëindiging. De blinde panelen op de borstwering van de begane grond en onder kroonlijst, waren wellicht bedoeld voor een sgraffito- of mozaïekdecor. Het houten schrijnwerk van de inkomdeur en vensters is bewaard, evenals de smeedijzeren keldertralie. De spievormige plattegrond wordt over de volledige breedte opgedeeld door de centraal ingeplante traphal. Met de keuken in het souterrain, omvatten begane grond en bovenverdiepingen telkens een voor- en achterkamer.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1902#36 en 1911#1104.

Auteurs: Braeken, Jo
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Twee burgerhuizen in eclectische stijl [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304254 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.