erfgoedobject

Burgerhuis ontworpen door Georges Pauwels

bouwkundig element
ID: 304580   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304580

Beschrijving

Burgerhuis ontworpen door Georges Pauwels, volgens kadastergegevens opgetrokken in 1933.

Historiek

Bij de aanleg van de Parklaan in 1892-1893 werden de percelen aan de Fortlaan en het noordelijk deel van de Parklaan samen verkaveld. Op de hoek van beide boulevards kocht de Gentse fabrikant/handelaar Victor Loontjens (Burgstraat 26) een erg ruim perceel bestaande uit lot 24 (Fortlaan), lot 25 (groot hoekperceel) en lot 26 (Parklaan). Hij liet er aan de zijde van de Fortlaan een burgerhuis bouwen met een indrukwekkende tuin of lusthof op de straathoek en aan de Parklaan. Het was het eerste pand dat werd opgericht aan de pas verkavelde Parklaan. De bouwaanvraag beschreef het burgerhuis als "een gesticht met lusthof" bekend onder de naam "Trocadero".

In 1933 sloopte men het lusthof Trocadero en werd het vrijgekomen perceel verkaveld in zes loten (in 1934 aangepast naar vijf loten). Op het ruime hoekperceel werden tussen 1933 en 1937 vijf modernistische woonhuizen opgetrokken, waaronder dit burgerhuis uit 1933.

Beschrijving

Modernistisch woonhuis, volgens kadaster daterend van 1933 en rechts onderaan de gevel gesigneerd met "GEO. PAUWELS/ ARCHITECTE/ GAND". Het rijhuis telt drie traveeën en drie (ongelijke) bouwlagen, onder een plat dak. De twee rechtertraveeën omvatten het eigenlijke woonhuis, dat op de verdieping wordt bepaald door een gevelbrede massieve erkeruitbouw met bekronend balkon. De eerste travee, links van het woonhuis, huisvest de garage en bestaat uit drie lage verdiepingen en een dakterras. Het gevelparement in rode baksteen wordt verlevendigd door een hardstenen plint met bossage, hardstenen banden en dorpels in zwarte geglazuurde tegels. Het woonhuis heeft een begane grond met hardstenen plint met bossage, doorbroken met een rechthoekig venster boven hardstenen dorpel en een licht verdiepte portiek. De portiek bestaat uit een brede getrapte hardstenen omlijsting met daarin een houten deur met groot deurvenster en smeedwerk met geometrisch motief. De bovenliggende verdiepingen worden bepaald door een gevelbrede erkeruitbouw met bekronend balkon met buisleuning. Het balkon heeft drie gekoppelde vensters (mogelijk vensterdeuren) onder een waterlijst (blauwe hardsteen of beton). De gevel wordt afgewerkt door een sterk overkragende (vernieuwde) kroonlijst. De garagetravee heeft een hoge hardstenen plint doorbroken door een (vernieuwde) garagepoort. Daarboven twee identieke licht uitspringende erkers met in- en uitspringende vensters boven dorpels in zwarte geglazuurde tegels. De erkeruitbouw wordt afgewerkt met een waterlijst (blauwe hardsteen of beton) met daarboven de buisleuning van het dakterras tussen twee opgaande muurdelen en met een uitkragende dorpel in zwarte geglazuurde tegels. Het originele houten schrijnwerk bleef overal bewaard, met uitzondering van de garagepoort.

  • Kadasterarchief Oost-Vlaanderen, Mutatieschetsen Gent, afdeling H (Gent), 1933/28 ; 1934/9 ; 1936/16.
  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1894/B/3.
  • Stadsarchief Gent, Reeks G, 3616.

Bron     : Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier 4.001/44021/119.1, Parklaan met omgeving, laan met tweeëndertig gekandelaarde platanen, in Gent (DECLERCQ D., 2016).
Auteurs :  Declercq, Daan
Datum  : 2016


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Burgerhuis ontworpen door Georges Pauwels [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304580 (Geraadpleegd op 23-11-2020)