Geografisch thema

Fortlaan

ID
3181
URI
https://id.erfgoed.net/themas/3181

Beschrijving

Zuidelijke begrenzing van het Citadelpark. Verbindingsstraat tussen de Kortrijksesteenweg en de Parklaan, gepland sinds 1889 als deel van de nieuwe aan te leggen burgerwijk achter het park rondom het eerste Sint-Pietersstation (Parkplein). Verkaveld door de stad en volledig bebouwd tussen 1893 en 1900. Heden jammer genoeg reeds grotendeels opnieuw bebouwd met hoge schaalbrekende flatgebouwen waarvoor enkele mooie art-nouveauvoorbeelden moesten verdwijnen. Onder de resterende kleinschalige bebouwing zijn enkele recentere woningen te vermelden bij het hoekcomplex met de Parklaan, voorheen ingenomen door een bekend lusthof zogenaamd "Trocadero".

Naast één resterend fraai voorbeeld van art-nouveaustijl vertonen de overige panden eerder neoclassicistische of eclectische karakteristieken in een vrij sobere baksteenarchitectuur.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, 19de- en 20ste-eeuwe stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NC, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1983


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis in art nouveau ontworpen door Beert-Campens

 • Omvat
  Burgerhuis in neoclassicistische stijl

 • Omvat
  Burgerhuis ontworpen door Emile De Nil

 • Omvat
  Burgerhuis ontworpen door Georges Pauwels

 • Omvat
  Burgerhuis ontworpen door Prosper Buyck

 • Omvat
  Burgerhuis, gedateerd 1896

 • Omvat
  Burgerhuis, gedateerd 1897

 • Omvat
  Modernistisch appartementsgebouw ontworpen door Raoul Van Houtte

 • Omvat
  Neoclassicistisch burgerhuis

 • Is deel van
  Gent - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Fortlaan [online] https://id.erfgoed.net/themas/3181 (Geraadpleegd op 16-05-2021)