erfgoedobject

Paralleldreef met Hoofdsloot

landschappelijk element
ID: 304655   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304655

Beschrijving

Van op de Michel Van Hammestraat loopt een half verharde dreef tot in de Chartreuzemeers. De dreef is beplant met een rij opgaande eiken langs de ene kant en een rij opgaande essen langs de andere kant. De dreef loopt parallel met de Hoofdsloot die verantwoordelijk is voor de afwatering van de meersen naar het kanaal Gent-Brugge. Al op de Kabinetskaart van de Ferraris is er beplanting aanwezig langs de Hoofdsloot. De dreef dateert vermoedelijk uit de 19de eeuw, wanneer het meersengebied wordt ingericht met drainagesloten en een aantal ontginningswegen. De dreef leidde toen naar een geïsoleerd perceel akkerland midden in de Chartreuzemeers. Vandaag is het oude meersengebied grotendeels ingericht met akker- en weilandpercelen.

  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
  • Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000).
  • Gereduceerde Kadasterkaart van België, Dépôt de la Guerre, uitgegeven in 1845-1855, schaal 1:20.000.
  • Atlas Cadastral parcellaire de la Belgique, Philippe-Christian Popp, uitgegeven in 1842-1879, schaal 1:5000.
  • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.

Bron     : -
Auteurs :  Verdurmen, Inge
Datum  : 2017


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Paralleldreef met Hoofdsloot [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304655 (Geraadpleegd op 20-09-2020)