erfgoedobject

Ontginningsdreven Chartreuzemeers

landschappelijk element
ID: 304656   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304656

Beschrijving

In de Charteuzemeers ligt een duidelijk afgelijnd blok akkerland. Dit perceel is toegankelijk langs een aantal rechte dreven die samen uitkomen op de Michel Van Hammestraat. Het betreft een aantal private half verharde dreven met grindlaag. Langs weerszijden van de dreven werd recent een rij jonge opgaande eiken aangeplant. De dreven staan loodrecht op het St.-Trudoledeke, het kanaaltje dat de grens vormt met de Gemene Weiden. Op de Kabinetskaart van de Ferraris zijn de dreven al aanwezig als begrenzing van een blok meersen en komen ze uit bij de 'Leys Beek'. In de 19de eeuw vormen deze dreven de basis voor een verdere opdeling van de meersen binnen dit blok in rechthoekige percelen. De systematische percelering ging gepaard met de aanleg van lineaire beplantingen langs dreven en grote perceelsblokken zoals te zien is op de latere historische kaarten. De dreven werden aangelegd in functie van de verdere ontginning en een beter beheer van de meersen en markeerden tegelijkertijd de eigendomssituatie.

  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
  • Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000).
  • Gereduceerde Kadasterkaart van België, Dépôt de la Guerre, uitgegeven in 1845-1855, schaal 1:20.000.
  • Atlas Cadastral parcellaire de la Belgique, Philippe-Christian Popp, uitgegeven in 1842-1879, schaal 1:5000.
  • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.

Bron     : -
Auteurs :  Verdurmen, Inge
Datum  : 2017


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Ontginningsdreven Chartreuzemeers [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304656 (Geraadpleegd op 07-08-2020)