erfgoedobject

Dolines Hoogbos

landschappelijk element
ID: 304817   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304817

Juridische gevolgen

Beschrijving

De dolines komen op verschillende plaatsen op de helling van het Hoogbos voor. Een doline is een ketel- of trechtervormige depressie ontstaan door instorting als gevolg van de oplossing van onderliggende kalksteen door koolzuurhoudend water. Ze zijn overgroeid met bosvegetatie, maar zijn wel in het reliëf herkenbaar.

De dolines zijn niet op historische topografische kaarten gekarteerd. Op het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II zijn ze goed herkenbaar.

  • VANDENABEELE E. 2016: Inventarisatie aardkundige waarden, onuitgegeven nota's.
  • Informatie Vlaanderen, Digitale hoogtemodel Vlaanderen II (DSM 1m), 2016.

Bron     : -
Auteurs :  Vanmaele, Nele
Datum  : 2016


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Dolines Hoogbos [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304817 (Geraadpleegd op 05-07-2020)