erfgoedobject

Burgerhuizen Rozenhof en Morgenstond

bouwkundig element
ID: 304913   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304913

Juridische gevolgen

Beschrijving

Gekoppelde half vrijstaande burgerhuizen Rozenhof en Morgenstond in een pittoreske eclectische stijl, omstreeks 1921-1922 voor verkoop opgetrokken in opdracht van het echtpaar Alberic Du Chastel de la Howarderie en Maria Catharina Elisabeth de Vinck de Wezel. Zij was dochter van baron de Vinck en samen met haar echtgenoot eigenaar van de gronden waardoor de Du Chastellei en de aanpalende straten getrokken werden. De villa’s tonen een sterke verwantschap met de nummers 30-32 die het echtpaar als eerste woonhuizen in de straat liet optrekken. Een oprichtingsplan is niet teruggevonden, waardoor de ontwerper van de villa’s niet gekend is. In de jaren 1960 en 1970 werden een lage garage (nummer 53) en een verdieping op de achterbouw (nummers 53 en 55) toegevoegd.

De woonhuizen behoren tot de oudste kern van de uit één- en meergezinswoningen samengestelde zuidzijde van de Du Chastellei, vormgegeven in een eclectisch-pittoreske, modernistische of art-decostijl, en onderbroken door naoorlogse appartementsgebouwen.

De voortuin is van de straat gescheiden door een aangepaste lage bakstenen en met blauwe hardsteen gedekte muur, ter hoogte van het nummer 53 onderbroken door pilasters en van het nummer 55 met vernieuwd metalen hekwerk. De voortuinen zijn geheel (nummer 53) of deels (nummer 55) verhard met respectievelijk asfalt en uitgewassen betontegels.

Beide woningen tellen twee traveeën en twee bouwlagen hoog onder een met natuurleien gedekt samengesteld dak. Door de identieke spiegeling vormen de woningen visueel een geheel. De venstertraveeën vormen het centrale gedeelte van het ensemble; in de terugwijkende, smallere zijtraveeën zitten de portalen. De deels op een blauwe hardstenen en granito plint rustende gevels zijn opgetrokken uit rode baksteen in kruisverband met knipvoeg, verlevendigd met banden in deels verweerde geel gekleurde baksteen. Deze zijn ook toegepast in de rollagen op de begane grond en de omlijstingen van de bovenlichten van de rondboogvensters op de verdieping.

Blauwe hardsteen, simili of granito is aangewend voor de vensterdorpels en de dekstenen. De toegangstreden van het nummer 53 zijn tussen de bakstenen wangen bekleed met keramische rode tegels. Deze van het nummer 55 zijn vernieuwd in blauwe hardsteen.

De vier traveeën brede straatgevel heeft een gespiegelde indeling met centraal twee vooruitspringende venstertraveeën, op de begane grond geopend met twee smalle vensteropeningen onder rollagen en op de verdieping bekroond met een breed rondboogvenster. De flankerende, terugspringende toegangstraveeën bieden plaats aan de inkomportalen met verhoogd bordes, overluifeld met een glazen, in het nummer 53 met roofing beklede luifel op houten en wit geschilderd stijl- en regelwerk. De eenvoudige houten balustrade is in het nummer 55 gelijktijdig met de voortuinafsluiting vernieuwd. De vensteropeningen zijn voorzien van borstweringen, met in de centrale travee op de verdieping de huisnaamstenen 'ROZENHOF' en 'MORGENSTOND' in respectievelijk cementtegels (nummer 53) en granito (55), deze laatste mogelijk vervangen na oorlogsschade. De centrale traveeën en de toegangstravee zijn bekroond met drieledige en enkelvoudige decoratieve dakkapellen. De oorspronkelijke, fraaie houten kroonlijsten met uitgelengde geprofileerde consoles en paneelwerk onder de uitkragende dakranden van de lijstgevel en de dakkapellen zijn gaaf bewaard.

De zijgevel van het nummer 53 is op het oorspronkelijke smalle getraliede keukenvenster na volledig blind; in het nummer 55 zijn later op de verdieping twee vensteropeningen onder betonnen latei toegevoegd en is de achterste, oorspronkelijk iets lager uitgevoerde travee (zie nummer 53) verhoogd.

Het houten, wit geschilderde deur- en vensterschrijnwerk in de voorgevel is, behoudens in de vensteropeningen op de verdieping van het nummer 53 en de zoldervensters, gaaf bewaard. De paneeldeuren met verzorgde metalen deurroosters hebben boven de kroon- en tandlijst een ovaal bovenlicht. De rechthoekige guillotineramen hebben geprofileerde consoles onder het bovenlicht. In het vernieuwde traphallicht van het nummer 53 is de gebogen roedeverdeling in het bovenlicht niet hernomen. De floraal beëindigde diefijzers in de kelderverluchtingen en traphallichten zijn behouden.

De oorspronkelijke indeling van de woonhuizen kan worden afgeleid uit de verbouwingsplannen van 1963 en 1971. Zeker vanaf dan waren de villa’s opgedeeld in appartementen op de begane grond en de verdieping. De begane grond toont in de toegangstravee een trapzaal op nagenoeg vierkante plattegrond, waarachter de keuken is gesitueerd, geflankeerd door een diep salon. Achteraan bevindt zich in de verhoogde achterbouw een woonkamer, die uitgeeft op het terras met wc, verbonden met de tuin via een schuin ingeplante trap. Het terras van het nummer 53 werd in functie van de aanbouw van de garage in 1962 aangepast. Oorspronkelijk waren op de verdieping rondom de trapzaal drie kamers geschikt, en op zolder twee mansardekamers.

  • Kadasterarchief Antwerpen, Kadastrale leggers Antwerpen, afdeling XL (Merksem), artikel 1020.
  • Kadasterarchief Antwerpen, Mutatieschetsen Antwerpen, afdeling XL (Merksem), 1921-1922/124.
  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 103#1118, 1974#4080, 1974#4500.

Bron     : -
Auteurs :  Van Severen, Elke
Datum  : 2018


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Burgerhuizen Rozenhof en Morgenstond [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/304913 (Geraadpleegd op 23-02-2020)