erfgoedobject

Toegangsdreef Abdij Westmalle

landschappelijk element
ID
307518
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307518

Beschrijving

De Abdij van Westmalle is toegankelijk via een dreef met hekpijlers die uitkomt op de Antwerpsesteenweg. De weg is aangelegd in betontegels van 14 x 34cm met langs 1 zijde nog oude kantopsluiting, eveneens in gegoten betontegels. De betontegels liggen in halfsteensverband en zijn met zand gevoegd. De weg is 3m breed inclusief de boordstenen en heeft een licht bolrond profiel in functie van de afwatering. De wegbeplanting bestaat uit een bijna volledige en gelijkjarige rij van zomereik (Quercus robur) met stamomtrekken van 200-300cm. In de dreef leidt een onverharde zijweg naar de Sint-Bernarduskapel. Van op de weg zijn er open zichten op de omliggende weilanden en het abdijcomplex.

De aanleg van de toegangsweg tot de abdij dateert minstens uit de eerste helft van de 19de eeuw. De weg is aangelegd door de paters die zelf instonden voor de aanleg en het onderhoud van alle wegen van en naar de abdij en de andere eigendommen, om een goed transport te verzekeren in een periode wanneer er nog veel onverharde wegen waren. Voor bijna al deze wegen werden betonblokken gebruikt die door de paters zelf vervaardigd werden. Dit paste binnen de geloofsleer van de orde der cisterciënzers die bij uitstek de handenarbeid van de broeders cultiveren. De orde bezat ook vaak zeer grote landbouwbedrijven en de abdij zelf telde meerdere bedrijfsgebouwen en ateliers. Een archieffoto van circa 1930 toont nog het atelier van de paters met triltafel, papieren cementzakken en een betontegel. De vlakbij gelegen Mostheuvellaan werd door de abdij aangelegd met dezelfde betontegels als toegangsweg tot het weiland Het Groot Moer aan het einde van de straat.

De productie van de betontegels (formaat, steensoort), de aanleg en de fundering van de weg (legverband, kantopsluiting) getuigen van een zekere technische kennis en vakbekwaamheid uit het verleden. De combinatie van de nog gave bestrating en imposante wegbeplanting met de ligging in het abdijdomein, omringd door open weilanden, zorgt voor een herkenbare historische context die de erfgoedwaarde versterkt.

  • Mondelinge info Abdij Westmalle 20/08/2019
  • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000

Auteurs :  Verdurmen, Inge
Datum  :


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Toegangsdreef Abdij Westmalle [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/307518 (Geraadpleegd op )