erfgoedobject

Herberg In de Oude Speute

bouwkundig element
ID
31457
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31457
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

"In de Oude Speute" zie opschrift op uithangbord. Herberg uit de tweede helft van de 19de eeuw, van het type afspanning met moestuintje, stal en bakhuisje achter het huis. Hoekhuis bij de Stoppelweg. Laag breedhuis bestaande uit een schuurgedeelte en staltravee links en een woonhuis van vijf traveeën rechts onder zadeldak met overstekende rand (mechanische pannen, hanggoot). Verankerde, witgekalkte baksteenbouw op een gepikte plint. Getoogde kelderopening links van de deur. Getoogde muuropeningen met 19de-eeuws houtwerk, onder meer luiken en roedeverdeling. Achtergevel. Houten plankenbeschieting tegen schuurgedeelte.


Bron     : Delepiere A.-M. & Huys M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Poperinge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine
Datum  : 1989


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Herberg In de Oude Speute [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31457 (Geraadpleegd op 20-06-2021)