Hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Poperinge
Deelgemeente Watou
Straat Kapellemolen
Locatie Kapellemolen 10, Poperinge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Poperinge (actualisaties: 27-05-2008 - 18-06-2008).
  • Adrescontrole Poperinge (adrescontroles: 12-02-2008 - 14-02-2008).
  • Inventarisatie Poperinge (geografische inventarisatie: 01-01-1989 - 31-12-1989).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Hoeve met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 28-11-1985.

omvat de bescherming als monument Hoeve: boerenwoning, stal en dwarsschuur
gelegen te Kapellemolen 10 (Poperinge)

Deze bescherming is geldig sinds 28-11-1985.

Beschrijving

Nr. 10. Aan straatuiteinde in de diepte gelegen hoeve met losse, lage bestanddelen, opgesteld rondom een begraasd erf met bakstenen stoepen, bereikbaar via onverharde erfoprit. Ten Z.O., rest van omwalling, afgezoomd met geknotte populieren. Moestuin achter het boerenhuis.

Ten N. van het erf, XVIII cd-boerenhuis aanleunend bij het langgestrekte type. Staltrav. l. en een woongedeelte van vier trav. en stalvleugel r. van drie trav.; mank zadeldak met wolfseinde l. en oorspronkelijk drie, thans één dakkapel (n straat, stro) en een overstekende rand op houten modillons, bekleed met Vlaamse pannen. Witgekalkt stijl- en regelwerk met lemen vullingen op een bakstenen voeting, met uitstekende moerbalkankering. Versteend l. stalgedeelte. Beluikte houten bolkozijnen met grote roedenverdeling. Kozijndeur.

Twee gekoppelde kozijndeuren in stalgedeelte l. Versteende achtergevel met recente aanbouwsels cf. mank zadeldak. Horizontale plankenbeschieting echter deels versteend in l. zijgevel. R. zijgevel: stijl- en regelwerk met lemen vullingen en strobeschieting in de geveltop.

Ten Z.W. van het boerenhuis, stalgebouw, onder zadeldak (n boerenhuis, stro) met overstekende rand op houten modillons, bekleed met Vlaamse pannen. Versteend stijl- en regelwerk. R. en l. zijgevel: deels stro- en deels plankenbeschieting in de geveltoppen.

Ten Z.W., dwarsschuur onder wolvedak (n boerenhuis, stro) met overstekende rand op houten modillons, bekleed met Vlaamse pannen. Stijl- en regelwerk met lemen vullingen boven bakstenen voeting. Recente aanbouwsels onder lessenaarsdak tegen de voorgevel. Versierde strobeschieting in de zijgeveltoppen.

Recente nutsgebouwen ten N. achter het boerenhuis.

Bron: Delepiere A.-M. & Huys M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Poperinge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Huys, Martine

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kapellemolen

Kapellemolen (Poperinge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.