erfgoedobject

Gesloten hoeve

bouwkundig element
ID
31686
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31686
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Gesloten hoeve, reeds als dusdanig aangeduid in de Atlas van de Buurtwegen (1844); hiervan rest alleen het woonhuis uit eind 18de - begin 19de eeuw bewaard. De overige gebouwen werden in de loop van tweede helft 19de eeuw - begin 20ste eeuw vervangen door de huidige. Gebouwen in stijl- en regelwerk met witgekalkte, lemen vullingen onder zadeldaken (Vlaamse en mechanische pannen), rondom een rechthoekig, gekasseid erf met mestvaalt. Woonhuis van vijf traveeën en een bouwlaag (nok loodrecht op de straat) ten noordwesten van het erf. Verhoogde bakstenen stoel. Opkamer in de achtergevel, in de laatste travee aan straatzijde. Twee aangepaste vensters, een deur en een zolderluik. Aangebouwde travee van cementblokken onder lessenaarsdak tegen de linkerzijgevel. Kunstleien beschieting van de linkse zijgeveltop. Inrijpoort naast de dwarsschuur aan straatzijde. Schuurpoort aan straatzijde; de erfzijdegevel werd aangepast. Voormalige paarden- en koeienstal in de vleugel aan de zuidoostelijke zijde, tegenover het woonhuis, thans tot woning verbouwd met aangepaste muuropeningen. Varkensstal ten zuidwesten, achteraan het erf; lage vleugel van vier traveeën met verhoogde, bakstenen stoel en gecementeerde vullingen. Achter de hoeve, een recent vakwerkgebouw met hergebruikte timmer.


Bron     : Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gesloten hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31686 (Geraadpleegd op )