erfgoedobject

Gesloten hoeve

bouwkundig element
ID
31709
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31709
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Sterk verbouwde, gesloten hoeve uit de tweede helft van de 19de eeuw, de gebouwen rondom een rechthoekig erf dat vanaf de straat via een houten poort bereikbaar is. Stijl- en regelwerk met witgekalkte lemen vullingen. Ten zuiden woonhuis waarvan de voorgevel volledig achter recente aanbouwsels schuilgaat. Zes traveeën onder zadeldak (nok loodrecht op de straat). Verhoogde bakstenen stoel. Ten westen, sterk verbouwde, voormalige varkensstallen. Ten noorden, voormalige stal of wagenhuis, thans volledig versteend. Ten oosten, dwarsschuur van vier traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen); gecementeerde bakstenen stoel en gepikte plint; een later aangebracht, laag poortje, een tot de dakrand reikende schuurpoort met winket en een eraan gekoppelde staldeur.


Bron     : Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gesloten hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31709 (Geraadpleegd op )