Hoeve in U-vorm

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Alken
Deelgemeente Alken
Straat Stationsstraat
Locatie Stationsstraat 7, Alken (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Alken (adrescontroles: 03-12-2007 - 03-12-2007).
  • Inventarisatie Alken (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve in U-vorm

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beschrijving

U-vormige hoeve uit de tweede helft van de 19de eeuw, met de open zijde van het gekasseide erf naar het oosten toe. Woonhuis en dwarsschuur in de vleugel aan straatzijde. Zeven traveeën en een bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen en mechanische pannen). Wit overkalkt stijl- en regelwerk met lemen vullingen. Verhoogde bakstenen stoel; gepikte plint. Behouden voorgevelordonnantie van het woonhuis aan straatzijde; aan erfzijde bevindt zich rechts de opkamer met bolkozijn en links de schuurpoort. Binnenindeling met centrale gang, de vertrekken hebben elk een stookplaats. Zijgevels met kunstleien beschieting, de rechterzijgevel is versteend. Stallen met hooizolder, haaks aansluitend op de dwarsschuur, aan de westzijde van het erf. De rechtertravee bevatte het was- en melkhuis. Gedeeltelijk versteend stijl- en regelwerk, zie woonhuis. Tweede stalvleugel losstaand aan de zuidzijde van het erf. Grotendeels versteend stijl- en regelwerk. Bakstenen vergroting naar achteren toe. Bakstenen aanbouwsel tegen de voorgevel, het doorgetrokken dakschild vormt een open schob. Mestvaalt in de hoek tussen de twee stallen, buiten het erf.

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Alken

Alken (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.