Semi-gesloten hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Heers
Deelgemeente Heks
Straat Hekslaan
Locatie Hekslaan 81, Heers (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Heers (adrescontroles: 12-04-2007 - 12-04-2007).
  • Inventarisatie Heers (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Semi-gesloten hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beschrijving

Semi-gesloten hoeve uit de tweede helft van de 19de eeuw, op oude inplanting: op de Ferrariskaart (1771-77) staat een hoeve met losstaande bestanddelen aangeduid, in de Atlas van de Buurtwegen (1844) een U-vormige hoeve.

Bakstenen gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen), gelegen rondom een rechthoekig, gekasseid erf met centrale mestvaalt, aan straatzijde afgesloten door twee ijzeren hekken. Woonhuis ten noordwesten van het erf (nok loodrecht op de straat). Dubbelhuis van drie traveeën en twee en een halve bouwlaag. Door middel van jaarankers gedateerd 1863. Rechthoekige vensters met afgeronde hoeken; hardstenen lekdrempels, behalve op de zolderverdieping; oorspronkelijk houtwerk. Rechthoekige deur in een hardstenen omlijsting; oorspronkelijk houtwerk met bovenlicht. De twee links aansluitende traveeën zijn het knechtenkwartier, door middel van jaarankers gedateerd 1878. Identieke muuropeningen. Houten kaasrek onder de dakrand. Linker zijgevel met aandak.

De stalvleugel aan de overzijde van het erf is van een latere periode. Aan straatzijde bevindt zich een kleine, lage stal, voorzien van muuropeningen in houten omlijsting. Ten zuidwesten van het erf, dwarsschuur en stal, voorzien van een korfboogpoort, een rechthoekige, recentere poort, twee rechthoekige deuren in hardstenen omlijsting, een rondboogdeur met doorgang naar de velden, en erboven een rondboogvormig zoldervenster.

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Heks

Heks (Heers)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.