erfgoedobject

Gesloten hoeve

bouwkundig element
ID
32120
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/32120
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Voormalige gesloten hoeve, ontstaan uit een U-vormig complex (Ferrariskaart, 1771-77), in de eerste helft van de 19de eeuw uitgegroeid tot gesloten hoeve, zie Atlas van de Buurtwegen (1843). Van deze oude kern rest het woonhuis in vakwerk, mogelijk daterend uit de tweede helft van de 18de eeuw of eerste helft van de 19de eeuw, met oudere kern uit de 17de eeuw, zie silex plint; de dienstgebouwen dateren waarschijnlijk uit de tweede helft van de 19de eeuw, doch werden volledig verbouwd, de functies gewijzigd.

Restauratie en verbouwing zijn aan de gang. Inrijpoort onder zadeldakje (Vlaamse pannen) aan straatzijde; rechthoekige poort onder houten latei. Woonhuis ten noorden van het erf. Boerenhuis van zes traveeën en anderhalve bouwlaag onder mank zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen). Sterk verhoogde begane grond; silex plint. Gecementeerd stijl- en regelwerk; de ordonnantie schijnt oorspronkelijk, de muuropeningen werden aangepast; recente trap. Versteende zijgevel met aandak aan straatzijde.


Bron     : Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gesloten hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/32120 (Geraadpleegd op )