Hoeve Vossius

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Heers
Deelgemeente Opheers
Straat Himpedelstraat
Locatie Himpedelstraat 1A, Heers (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Heers (adrescontroles: 12-04-2007 - 12-04-2007).
  • Inventarisatie Heers (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Vossius

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beschrijving

Op de Ferrariskaart (1771-77) aangeduid als een ruime, U-vormige hoeve, die in de eerste helft van de 19de eeuw evolueert tot semi-gesloten, confer Atlas van de Buurtwegen (1843), zogenaamd Ferme Vossius en tenslotte tot gesloten in de tweede helft van de 19de eeuw, waarschijnlijk 1877, waarbij de hoeve grondig werd verbouwd.

Thans is de zuidvleugel verdwenen; recente verbouwingen en aanpassingen. Bakstenen gebouwen onder zadeldaken, rondom een rechthoekig erf.

Het poortgebouw is het oudste gedeelte, en dateert waarschijnlijk uit eind 18de of eerste helft 19de eeuw. Rondboogpoort in een kalkstenen omlijsting met negblokken in regelmatig verband. Boven de poort een gevelsteen met datering 1877 en thans onleesbaar opschrift.

Woonhuis van 1877 ten noorden van het erf (nok loodrecht op de straat), voorzien van getoogde muuropeningen met hardstenen sluit- en aanzetstenen.

Stal van 1877 rechts van het poortgebouw; de stal ten zuiden van het erf verdween.

Dwarsschuur achteraan het erf, voorzien van een recente inrijpoort onder metalen I-balk.

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Opheers

Opheers (Heers)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.