erfgoedobject

Hoeve Knechtjeshoeve

bouwkundig element
ID
32452
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/32452

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalige hoeve, een zogenaamde "knechtjeshoeve" van de hoeve zogenaamde "Valik", daterend uit de eerste helft van de 19de eeuw. Mogelijk als langgestrekte inplanting (nok evenwijdig met de straat) aangeduid op de Ferrariskaart (1771-1777), in de Atlas van de Buurtwegen (1844) als een complex met zadeldaken (Vlaamse pannen) van twee parallelle losstaande bestanddelen, waarvan heden de stallingen ten zuiden verdwenen zijn.

Ten noorden, woonhuis van drie traveeën en één bouwlaag (nok loodrecht op de straat). Drie originele dakkapellen aan de erfzijde. Beschilderd stijl- en regelwerk met bakstenen vullingen. Pannen beschieting aan de straatzijde. Originele indeling met centrale schouw tussen de woonkeuken en de kamer.

Aansluitend lager dienstgebouw, eertijds waarschijnlijk stallingen, heden als woonst in gebruik; vier (?) traveeën en één bouwlaag, daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw. Erfzijdegevel met gewijzigde ordonnantie in vakwerk met bakstenen vullingen. Zijgevel eveneens in stijl- en regelwerk. Achtergevel van betonblokken.

Aan de overzijde van het erf, ten zuiden, stonden eertijds stallingen en een bakhuis, zie Atlas van de Buurtwegen, waarvan heden enkel nog de fundamenten en een muur aan de straatzijde bewaard zijn gebleven.

Ten zuiden achteraan het erf: recente, deels open constructie in vakwerk; ernaast: klein bakstenen dienstgebouw.


Bron     : Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Pauwels, Dirk
Datum  : 1999


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve Knechtjeshoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/32452 (Geraadpleegd op 23-06-2021)