Hoeve Knechtjeshoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Kortessem
Deelgemeente Kortessem
Straat Valikstraat
Locatie Valikstraat 8, Kortessem (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kortessem (adrescontroles: 12-05-2007 - 12-05-2007).
  • Inventarisatie Kortessem (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Knechtjeshoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Hoeve Valik: omgeving met knechtjeshoeve

Deze bescherming is geldig sinds 15-04-2008.

Beschrijving

Voormalige hoeve, een zogenaamde "knechtjeshoeve" van de hoeve zogenaamde "Valik", daterend uit de eerste helft van de 19de eeuw. Mogelijk als langgestrekte inplanting (nok evenwijdig met de straat) aangeduid op de Ferrariskaart (1771-1777), in de Atlas van de Buurtwegen (1844) als een complex met zadeldaken (Vlaamse pannen) van twee parallelle losstaande bestanddelen, waarvan heden de stallingen ten zuiden verdwenen zijn.

Ten noorden, woonhuis van drie traveeën en één bouwlaag (nok loodrecht op de straat). Drie originele dakkapellen aan de erfzijde. Beschilderd stijl- en regelwerk met bakstenen vullingen. Pannen beschieting aan de straatzijde. Originele indeling met centrale schouw tussen de woonkeuken en de kamer.

Aansluitend lager dienstgebouw, eertijds waarschijnlijk stallingen, heden als woonst in gebruik; vier (?) traveeën en één bouwlaag, daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw. Erfzijdegevel met gewijzigde ordonnantie in vakwerk met bakstenen vullingen. Zijgevel eveneens in stijl- en regelwerk. Achtergevel van betonblokken.

Aan de overzijde van het erf, ten zuiden, stonden eertijds stallingen en een bakhuis, zie Atlas van de Buurtwegen, waarvan heden enkel nog de fundamenten en een muur aan de straatzijde bewaard zijn gebleven.

Ten zuiden achteraan het erf: recente, deels open constructie in vakwerk; ernaast: klein bakstenen dienstgebouw.

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Pauwels, Dirk

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Valikstraat

Valikstraat (Kortessem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.