Sint-Landoaldus- en Lambertusbron

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Kortessem
Deelgemeente Wintershoven
Straat Bronstraat
Locatie Bronstraat zonder nummer, Kortessem (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kortessem (adrescontroles: 12-05-2007 - 12-05-2007).
  • Inventarisatie Kortessem (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Sint-Landoaldus- en Lambertusbron

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Volgens de vita van de Heiligen van Wintershoven ontsprong deze bron op een wondere manier.

Op de hardstenen rand van een waterput: dito rondboognis, met driehoekig fronton en bekronend kruis, in 1894 opgetrokken naar ontwerp van de Tongerse kunstenaar Warzee, ter herinnering aan dit bronwonder. Inscriptie: H.H. LANDOALDUS.EN.LAMBERTUS.BIDT.VOOR.ONS.40.DAG.AFL. Terracotta beelden van de Heiligen Landoaldus en Lambertus van 1897, door G. Beaujean (Luik). Een achthoekig bakstenen muurtje omringt put en nis.

  • BOGAERTS D. e.a., Kortessem. 50 historische getuigen, Tongeren, 1986, p. 82-83, ill.
  • BRUYNEEL P., Dorpsmonografie Guigoven-Wintershoven, onuitg. verhandeling, Hasselt, 1986, p. 55-56 (afb.), 58.
  • PAQUAY A., De heiligen van Wintershoven, Tongeren, 1897, p. 16 (noot**), 49.
  • ROEBBEN J., Kortessem. (Een geschiedkundig overzicht), Kortessem, 1988, p. 80-81, afbn.
  • WAGEMANS H., Sint Lambertus als onderwerp voor een toeristische route ?, onuitg. verhandeling, (Hasselt), 1984, p. 5, 55-56, afb.
  • Y., Desseneer, (Bulletin de la Société scientifique et littéraire du Limbourg, 19, 1901, p. 170).

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Pauwels, Dirk & Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Wintershoven

Wintershoven (Kortessem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.