erfgoedobject

't Klokhof

bouwkundig element
ID
33066
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/33066

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed 't Klokhof
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Zogenaamd "'t Klokhof" volgens opschrift van uithangbord; zie ook dakruiter van het boerenhuis. Naar verluidt in de jaren 1920 op dezelfde plaats en grosso modo volgens de vooroorlogse inplanting, evenwel met boerenhuis dichter bij de straat, heropgebouwde hoeve.

Teruggaand op de regionale hoevebouw:

opstelling: losse, lage bestanddelen U-vormig gegroepeerd rondom een begrind erf; boerenhuis, stal en dwarsschuur respectievelijk ten zuidoosten, zuidwesten en noordoosten; afgezonderde recentere tabaksast ten westen;

materialen: verankerde rode baksteenbouw, evenwel gebruik van beton voor boven- en onderdorpels van de rechthoekige vensters en deuren met ontlastingsboog; pannen (mechanische) zadeldaken, bij het boerenhuis voorzien van dakvensters met tuitgevel;

indeling: dubbelhuis van vijf traveeën, in de achter- en erfgevel met opkamer; stalvleugel met koestal, privaat en bakhuis; dwarsschuur met paardenstal en wagenhuis.

Recentere aanbouwsels tegen de zijgevels.


Bron     : Delepiere A.-M. & Huys M. 1991: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kantons Mesen - Wervik - Zonnebeke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine
Datum  :

Aanvullende informatie

Op 16-03-2017 werd vastgesteld dat de dakruiter van het boerenhuis verwijderd is.

Auteurs : Vanneste, Pol
Datum:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: 't Klokhof [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/33066 (Geraadpleegd op )