erfgoedobject

Wederopbouwhoeve

bouwkundig element
ID
33170
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/33170
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Wederopbouwhoeve grosso modo uitgevoerd naar ontwerp van architect R. Lemahieu (Gullegem) van 1920 met minder gebruikelijke indeling van de nutsgebouwen, zie langsschuur met stalgedeelte. Voorts, aansluitend bij de regionale hoevebouw.

Indeling en opstelling: naar het oosten georiënteerd langgestrekt boerenhuis onder onderbroken bedaking bestaande uit een woongedeelte van vier traveeën + keuken van drie traveeën + privaat, met achterliggend bakhuis, zwijnenstallen, schuur over de lange zijde ingedeeld tot stalvleugel met paarden- en koestal en schuur met voederhok en wagenhuis.

Aanplantingen: begraasd erf afgezet met haag en fruitbomen; ten zuiden, boomgaard.

Materialen: verankerde rode baksteenbouw; pannen (mechanische) zadeldaken onder meer afgewolfd; afwisselend gebruik van rode en witte baksteen voor ontlastingsboogjes en boogvelden boven de rechthoekige muuropeningen.

Aangepast houtwerk. Aanbouwsels onder lessenaarsdak tegen linker zijgevel en achtergevel.

  • Algemeen Rijksarchief, Dienst der Verwoeste Gewesten, 10827.

Bron     : Delepiere A.-M. & Huys M. 1991: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kantons Mesen - Wervik - Zonnebeke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine
Datum  :

Aanvullende informatie

Werd vervangen door een nieuwbouw met grosso modo hetzelfde volume.
Auteurs : De Houwer, Veerle
Datum:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Wederopbouwhoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/33170 (Geraadpleegd op )