erfgoedobject

Boerenwoning

bouwkundig element
ID
35209
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/35209
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Omhaagd boerenerf afgesloten met ijzeren hek tussen bakstenen pijlers. Boerenwoning van zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (pannen), uit de tweede helft van de 18de eeuw.

Ten noorden gelegen boerenhuis, achterin boomgaard, met naar zuiden gerichte witgekalkte gevel op gecementeerde plint. Rechthoekige beluikte vensters en laag rechthoekig deurtje. Overkragend dakschild rustend op modillons. Linker zijaandak afgewerkt met muurvlechtingen.

Ten zuidoosten, bakstenen dwarsschuur van vijf traveeën onder zadeldak (nok loodrecht op de straat), tegel met jaartal 1864 (?) in rechter zijgevel. Rechthoekige inrijpoort. Talrijke luchtgaten, deels gedicht.


Bron     : Lanclus K. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kanton Nevele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Lanclus, Kathleen
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Boerenwoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/35209 (Geraadpleegd op )