erfgoedobject

Dorpswoning

bouwkundig element
ID
35522
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/35522
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Fraaie 18de-eeuwse dorpswoning, nok loodrecht op de straat. Tweegezinswoning van samen tien traveeën met gewitte gevel op grijsgeschilderde plint, afgedekt met een geknikt zadeldak (pannen) tussen zijaandaken met rechts muurvlechtingen. Beluikte houten kozijnen. Linker travee met sporen van doorlopende platte banden. Uitgesneden daklijstconsoles. Straatgevel van rechter deel (nummer 70) voorzien van breder raam met vouwbare luiken, misschien van winkelraam. Links, zijaanbouwsels onder lessenaarsdak en zadeldak (bakhuis ?) en steekpomp. Achtergevel afhellend boven linker travee en voorzien van twee houten kruiskozijnen versterkt met houten staven, aan weerszij van een getoogd deurtje in bakstenen omlijsting op neuten, met oren en kroonlijst.


Bron     : Lanclus K. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kanton Nevele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Lanclus, Kathleen
Datum  : 1989


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Dorpswoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/35522 (Geraadpleegd op 08-05-2021)