erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
35724
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/35724
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Grote hoeve met losse bestanddelen en bewaarde, enkelvoudige rechthoekige omgrachting. Volgens archiefgegevens in de eerste helft van de 19de eeuw bezit van de Burgerlijke Godshuizen van Gent en met oliestamperij. IJzeren toegangshek tussen de dwarsschuur en een bakstenen muur die het voorerf aan de straatzijde begrenzen. Naar het noorden georiënteerd boerenhuis in de zuidwestelijke hoek van het rechthoekig boerenerf; één bouwlaag en zeven traveeën, met zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 18de eeuw met latere aanpassingen. Verankerde en gecementeerde erfgevel met schijnvoegen. Twee keldergaten in de plint. Rechthoekige vensters in vlakke gewitte omlijstingen en met bruine luiken. Rechthoekige deur met hardstenen posten tot ongeveer een derde van de deurhoogte. Steunberen aan weerszij van de rechthoekige deur in de linker zijpuntgevel; een steekboogvormig zoldervenster in een platte gewitte omlijsting in de top. Aangepast boereninterieur met bewaarde houten zoldering op moerbalk met voluutversiering. Daklijst van voorgevel met rechte muizetand.

Verscheidene grote bakstenen bedrijfsgebouwen met zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 19de eeuw rondom het erf. Ruime dwarsschuur van zeven traveeën Iangs de straat met een hoge korfboogpoort in de middentravee. Een L-vormige vleugel met voornamelijk stallen en bewaarde verhoogde schuurpoort; een kruis op driehoekige voet in uitspringende baksteen op de linker punttop. Ten noorden ruime wagenloods met rechthoekige doorrit naar het achtererf. Nabij de zuidoostelijke hoek van de walgracht gebouwd bakstenen bakhuis van het samengestelde type uit de 18de eeuw; achterdeel met oven onder zadeldak, voorste deel vergroot tot bergplaats met sporen van de vroegere puntgevels met muurvlechtingen.


Bron     : Bogaert C. & Verbeeck M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Destelbergen - Oosterzele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/35724 (Geraadpleegd op )