erfgoedobject

Brouwerij en herberg Het Meuleken

bouwkundig element
ID: 35757   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/35757

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalige brouwerij en herberg zogenaamd "Het Meuleken", (volgens een vermelding van 1790). Heden restaurant "La Fermette". Regionaal landelijke woning met opvallende inplanting: gelegen aan een buitenbocht van de steenweg op de hoek met de Meersakkerstraat, in de wijk Ertbuer. Tevens gelegen tegenover de verdwenen "Ertbuermolen" op de andere hoek van de Dendermondsesteenweg / Meersakkerstraat. Houten korenwindmolen, ook zogenaamd "Molen te Liefkensberge", reeds bestaand in 1608; gesloopt in 1931. Boerenhuis van één bouwlaag en zeven traveeën, onder zadeldak (Vlaamse pannen), tussen verbrede zijpuntgevels met muurvlechtingen, minstens opklimmend tot de 18de eeuw. Op een kaart van P.J. Benthuys van 1725 staat op dezelfde plek tegenover de molen reeds een stenen woning. Rechter venstertravee onder lager zadeldak en met aansluitend ijzeren toegangshek tussen twee gewitte, vierkante bakstenen hekpijlers onder ezelsrug (Vlaamse pannen) en pilastervormige versiering aan de straatkant. Verankerde, gecementeerde en gewitte voorgevel op gepikte plint. Zes rechthoekige vensters met groen en witgeverfde luiken, waarvan vijf vensters met tralies en vier met sponning. Lage korfboogdeur met rechthoekig bovenlicht onder de daklijst met hanggoot. Gewitte en verankerde bakstenen achtergevel op gepikte plint, linker hoek met afschuining onder getrapte overstek. Rechthoekige vensters, waaronder twee voutekamervensters met luiken en houten bovendorpel. Een licht getoogde deur in een rechthoekige gepikte omlijsting van kleine baksteentjes aan weerszij van de pomp. Ten oosten voormalige bedrijfsgebouwen van gewitte baksteen onder zadeldaken (Vlaamse pannen).

  • Rijksarchief Gent, Burggravie Gent, nummer 108, f° 73.
  • Rijksarchief Gent, Kaarten en plans, nummer 1397.
  • DE POTTER F. - BROECKAERT J., Geschiedenis van de gemeenten in de Provincie Oost-Vlaanderen, reeks I, deel 3, Gent, 1864-1870, p. 8.
  • Inventaris van de wind- en watermolens in de Provincie Oost-Vlaanderen, in Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oostvlaanderen 1961, Tweede Band, Gent, 1962, p. 102.

Bron     : Bogaert C. & Verbeeck M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Destelbergen - Oosterzele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Verbeeck, Mieke
Datum  : 1989


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Brouwerij en herberg Het Meuleken [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/35757 (Geraadpleegd op 13-08-2020)