erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
36077
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/36077
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Achterin gelegen hoeve met losstaande bestanddelen, met woonhuis en stallingen gegroepeerd rondom een begroeid erf.

Ten westen, woonhuis van zes traveeën en aangebouwde schuur onder zadeldak (stro, onderaan gedeeltelijk vervangen door mechanische pannen en golfplaten achteraan), in kern minstens opklimmend tot begin van de 18de eeuw (zie ook jaartal '17..' op de haardbalk). Verankerde (onder meer met houten ankers) gewitte bakstenen erfgevel op gecementeerde plint. Rechthoekige vensters met houten latei (vernieuwd schrijnwerk). Licht getoogde deur in groengeschilderde omlijsting met oren. Links, zijaandak met muurvlechtingen en hartvormig anker in de top. Rechtertravee met schuur onder doorlopend afgewolfd strodak. Binnenin, behouden leembouw. Achtergevel met uitgebouwde keuken onder doorgetrokken pannendak.

Interieur met behouden zware eiken balken met versierde sloffen. Ten zuiden, bakstenen stallingen onder zadeldak (Vlaamse pannen, nok parallel aan straat) met sporen van muurvlechtingen in de zijpuntgevels, opklimmend tot de 18de eeuw. Getoogde deuren en ruime rechthoekige poort onder houten latei in de linkertravee. Houten dakkapelletjes aan de erfgevel; ervoor mestvaalt.

Ten noordoosten, alleenstaand stalletje van donkere baksteen, eveneens met sporen van muurvlechtingen in de zijpuntgevels.


Bron     : Bogaert C. & Verbeeck M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Destelbergen - Oosterzele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/36077 (Geraadpleegd op )