erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
36795
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/36795
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Kleine hoeve met losse bestanddelen en een ijzeren toegangshek op het eind van de zandweg naar het boerenerf. Oorspronkelijk naar het zuidoosten georiënteerd boerenhuis (heden werkplaats) van één bouwlaag en drie traveeën, onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 18de eeuw. Verankerde en gewitte bakstenen lijstgevel op gepikte plint. Drie smalle steekboogvensters (één deels gedicht), in een vlakke, rechthoekige bepleisterde omlijsting met oren, sponning en duimen. Rechts een lage steekboogdeur in een gelijkaardige omlijsting. Bewaarde houten zoldering: moerbalk versierd met rolstaaf en wolfstand. Links aanleunende gewitte bakstenen dwarsschuur met verhoogde schuurpoort en twee staldeuren. Rechts een later (19de eeuw) toegevoegd boerenhuis van één bouwlaag en vijf traveeën, onder zadeldak (Vlaamse pannen). Verankerde en gecementeerde lijstgevel met steekboogvormige muuropeningen. Lagere deur in de middentravee. Een geprofileerde daklijst. Lunet met uitzicht naar de straat en een getralied bovenvenster in de zijgevel. Ten oosten afzonderlijk bakstenen bakhuisje van het samengestelde type en een kleine stal.


Bron     : Bogaert C. & Verbeeck M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Destelbergen - Oosterzele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/36795 (Geraadpleegd op )