Hoevegebouwen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Riemst
Deelgemeente Vlijtingen
Straat Ophemmerstraat
Locatie Ophemmerstraat 74, Riemst (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Riemst (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Riemst (geografische inventarisatie: 10-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoevegebouwen

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

L-vormige hoeve uit de tweede helft van de 19de eeuw, gebouwd op een oudere kern (17de eeuw ?), zichtbaar in de zijgevel van het woonhuis (mergelsteen). Bakstenen gebouwen onder zadeldaken, gegroepeerd rondom een rechthoekig gekasseid erf.

Woonhuis en stal (nok loodrecht op de straat) van zes traveeën en anderhalve bouwlaag, voorzien van getoogde muuropeningen, de benedenvensters beluikt.

Dwarsschuur met varkensstal haaks op het woonhuis; twee rechthoekige deuren en een dito poort onder houten lateien.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1990

Relaties

maakt deel uit van Vlijtingen

Vlijtingen (Riemst)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.