Huis Dommershausen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Tongeren
Deelgemeente Tongeren
Straat Maastrichterstraat
Locatie Maastrichterstraat 26, Tongeren (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Tongeren (adrescontroles: 12-11-2007 - 12-11-2007).
  • Inventarisatie Tongeren (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Huis Dommershausen

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Huizen Dommershausen

Deze bescherming is geldig sinds 13-06-2000.

omvat de bescherming als monument Huizen Dommershausen: voor- en achtergevels
gelegen te Maastrichterstraat 26 (Tongeren)

Deze bescherming is geldig sinds 08-02-1946.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Nummer 26 is een merkwaardig laat-gotisch diephuis van drie traveeën en drie en een halve bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 16de eeuw. De puntgevel is in versteend stijl-en regelwerk met een gepikte timmer en bakstenen vullingen. Overkragende tweede en derde bouwlaag op bewerkte houten consoles (mascarons en diamantkoppen). De bakstenen benedenverdieping is voorzien van mergelstenen in de plint, een recent winkelvenster en een getoogde deur (circa 1770) in een kalkstenen omlijsting met afgedekte sluitsteen. De bovenvensters zijn rechthoekig in een houten omlijsting (19de eeuw).

De achtergevel is een hoge, smalle trapgevel (zes trappen + topstuk) van baksteen, verankerd door middel van S-vormige, gesmeed ijzeren muurankers en voorzien van een groot aantal mergelstenen speklagen. Mergelstenen kruiskozijnen met afgeronde hoeken en accoladeboogvormige profilering; drielobbige ontlastingsbogen op de tweede bouwlaag; op de derde bouwlaag een ontlastingsboog met mergelstenen sluitsteen; in de geveltop een mergelstenen kloosterkozijn en een klein, vierkant mergelstenen venstertje. Bakstenen zijgevels, de linkse met S-vormige muurankers en mergelstenen speklagen; de rechtse zijgevel is recent.

Nummer 28 is een diephuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder schilddak (Vlaamse pannen), met voorgevel uit de tweede helft van de 19de eeuw doch met kern en laat-gotische achtergevel uit de 16de eeuw. De voorgevel, in neobarokke stijl, heeft een houten winkelpui van circa 1900. S-vormige muurankers en verschillende mergelstenen banden in de rechter zijgevel.

De achtergevel is een trapgevel (zes trappen + topstuk) van baksteen, verankerd door middel van S-vormige muurankers en voorzien van een groot aantal mergelstenen speklagen. Aangepaste vensters met behoud van de oorspronkelijke ontlastingsbogen. In de geveltop een geprofileerd, mergelstenen kloosterkozijn en een rechthoekig mergelstenen venstertje.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1990

Relaties

maakt deel uit van Maastrichterstraat

Maastrichterstraat (Tongeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.