Eclectisch handelsgebouw

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Tongeren
Deelgemeente Tongeren
Straat Piepelpoel
Locatie Piepelpoel 15, 15B, Tongeren (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Tongeren (adrescontroles: 12-11-2007 - 12-11-2007).
  • Inventarisatie Tongeren (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Eclectisch handelsgebouw

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Eclectisch handelsgebouw

Deze bescherming is geldig sinds 20-11-2001.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalige slagerij, thans omgebouwd tot bank. Fraai breedhuis, drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen), uit eind 19de eeuw.

Bakstenen lijstgevel met vooruitspringende houten kroonlijst en gebruik van hardsteen voor de decoratieve elementen. Geaccentueerde middentravee door de gekoppelde hardstenen loggiavenster op de tweede bouwlaag en de aedicula-bekroning tussen klauwstukken van de bovenvenster. Gesmeed ijzeren vensterleuningen.

Open winkelpui, afgesloten door een ijzeren hek, reikend tot aan de puibalk, waardoor zicht op het interieur met betegelde koelkamer; thans omgevormd tot kantoorruimte; de hardstenen posten der winkelpui zijn opgevat als pilasters met ossekoppen op de kapitelen.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1990

Relaties

maakt deel uit van Piepelpoel

Piepelpoel (Tongeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.