Kruikesmolen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Tongeren
Deelgemeente Tongeren
Straat Sportpleinstraat
Locatie Sportpleinstraat 1, Tongeren (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Tongeren (adrescontroles: 12-11-2007 - 12-11-2007).
  • Inventarisatie Tongeren (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kruikesmolen

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beschrijving

Voormalige watermolen op de Jeker. Hij ontstond door het samenvoegen van de op deze plaats gelegen Moutmolen (eerste vermelding 1241), een banale molen van de Luikse bisschoppen, en de er tegen aan gebouwde Lakenmakersmolen, in de 14de eeuw vermeld als eigendom van de abdij Beaurepart te Luik, en in de 16de eeuw aan de lakenmakers verpacht als volmolen. Sinds 1965 buiten bedrijf. De Jeker werd hier overwelfd; het molenmechanisme en het rad zijn verdwenen.

Alleenstaand geheel, waarvan het woonhuis een dubbelhuis is van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw, met cementering en neoclassicistische ornamenten uit eind 19de eeuw. Gecementeerde, bakstenen lijstgevel, voorzien van rechthoekige muuropeningen. Zijgevels met aandaken.

In het verlengde aansluitend molenhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), met aangebouwde travee onder lessenaarsdak tegen de linker zijgevel. Tweede helft van de 19de eeuw. Bakstenen lijstgevel voorzien van rondboogvensters met houten roedeverdeling; rondboogdeur met hardstenen posten.

  • BAILLIEN H., De molens bij de Moerenpoort te Tongeren, in Het Oude Land van Loon, 23, 1968, p. 169-202.
  • S.N., Werkgroep Molenzorg Zuid-Limburg, Watermolens Zuid-Limburg, Tongeren, s.a., p. 33-34.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1990

Aanvullende informatie

Het woonhuis werd gesloopt en enkel het molenhuis bleef bewaard. Het molenhuis is anno 2014 gerenoveerd.

Verwinnen, Katrien (01-07-2014 )

Relaties

maakt deel uit van Tongeren

Tongeren (Tongeren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.