erfgoedobject

Begijnenmolen

bouwkundig element
ID
37395
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/37395

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Kruikesmolen
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Voormalige watermolen op de Jeker. Hij ontstond door het samenvoegen van de op deze plaats gelegen Moutmolen (eerste vermelding 1241), een banale molen van de Luikse bisschoppen, en de er tegen aan gebouwde Lakenmakersmolen, in de 14de eeuw vermeld als eigendom van de abdij Beaurepart te Luik, en in de 16de eeuw aan de lakenmakers verpacht als volmolen. Sinds 1965 buiten bedrijf. De Jeker werd hier overwelfd; het molenmechanisme en het rad zijn verdwenen.

Alleenstaand geheel, waarvan het woonhuis een dubbelhuis is van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw, met cementering en neoclassicistische ornamenten uit eind 19de eeuw. Gecementeerde, bakstenen lijstgevel, voorzien van rechthoekige muuropeningen. Zijgevels met aandaken.

In het verlengde aansluitend molenhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), met aangebouwde travee onder lessenaarsdak tegen de linker zijgevel. Tweede helft van de 19de eeuw. Bakstenen lijstgevel voorzien van rondboogvensters met houten roedeverdeling; rondboogdeur met hardstenen posten.

  • BAILLIEN H., De molens bij de Moerenpoort te Tongeren, in Het Oude Land van Loon, 23, 1968, p. 169-202.
  • S.N., Werkgroep Molenzorg Zuid-Limburg, Watermolens Zuid-Limburg, Tongeren, s.a., p. 33-34.

Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  :

Aanvullende informatie

Het betrof in oorsprong een complex van drie molens gelegen vlak buiten de de vroegere Moerenpoort. De in de historiek aangehaalde Moutmolen en de Lakenmakersmolen bevonden zich bij Moerenpoort (Neremweg nummer 1). Volgens Molenecho's ontleende de Begijnenmolen zijn naam aan het Tongerse Begijnhof, dat er in 1304 door Godfried Levenspenninck mee begiftigd werd. Deze molen kwam in 1567 in het bezit van het Lakenmakersambacht, dat de graanmolen door een olieslagmolen verving.

Het woonhuis van de Begijnenmolen werd gesloopt en enkel het molenhuis bleef bewaard. Het molenhuis is anno 2014 gerenoveerd.

  • S.N. s.d.: Kruikesmolen [online], http://www.molenechos.org/molen.php?nummer=2563 (geraadpleegd op 27 mei 2019).
Auteurs : Verwinnen, Katrien
Datum:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Begijnenmolen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/37395 (Geraadpleegd op )