erfgoedobject

Gesloten hoeve van 1654

bouwkundig element
ID
37437
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/37437

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hoeve met kern uit 1654, aangepast in de 19de eeuw en met recent woonhuis in de zuidvleugel, aan straatzijde. Bakstenen gebouwen onder zadeldaken (golfplaten; Vlaamse pannen), gegroepeerd rondom een rechthoekig erf met mestvaalt, bereikbaar via een inrijpoort (rondboogvormig in een verankerde, hardstenen omlijsting met negblokken; 19de eeuw) in de zuidvleugel.

Oorspronkelijk woonhuis (19de eeuw) in de noordvleugel, vier traveeën en twee bouwlagen, voorzien van rechthoekige muuropeningen in hardstenen omlijsting; verhoogde begane grond.

Stalvleugel ten oosten, gedateerd door middel van muurankers 1654. Hoge silexplint; gesmeed ijzeren muurankers. De houten kozijnen schijnen te dateren uit de periode van de bouw, de rechthoekige hardstenen omlijstingen van een 19de-eeuwse aanpassing. De oorspronkelijke steile dakhelling bleef behouden.

Dwarsschuur (rest?) in de westvleugel. Sterk verbouwd; resten van silexplint.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gesloten hoeve van 1654 [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/37437 (Geraadpleegd op )