Geografisch thema

Diets-Heur

ID
13812
URI
https://id.erfgoed.net/themas/13812

Beschrijving

Eerste vermelding in 1258 als Eure; ook genaamd Ora Teutonica. Eerste sporen van bewoning uit de Romeinse periode (twee villa's, sporen van centuriatio). Gelegen aan de heerbaan Tongeren-Bavai en de antieke weg Rutten-Vreren-Herderen.

Het dorp maakte deel uit van de heerlijkheid Vreren, bezit van de Bisschoppelijke Tafel van Luik. Het werd achtereenvolgens verpand aan de Gavre (1619), de Sélys (1664), de Velbruck (1764) en de Haxhe (1772). Juridisch ressorteerde Diets-Heur onder de schepenbank van Vreren, die Luiks recht sprak. Tijdens het Frans bewind (1795), zelfstandige gemeente. In 1971 met Nerem gefusioneerd.

De Sint-Cunibertuskapel was een filiaal van de kerk van Vreren. Patronaatsrecht en het grootste deel der tienden waren in bezit van het Heilig-Kruiskapittel van Luik. De huidige kerk dateert van 1850.

Woonforenzengemeente, met als voornaamste nijverheid de landbouw (graanteelt). Qua structuur een typisch straatdorp, de bebouwing, waarvan de vrij grote vierkanthoeven een niet onbelangrijk percentage uitmaken, gegroepeerd aan de Voorstraat. De kerk ligt enigszins excentrisch.

Oppervlakte: 396 hectare. Aantak inwoners (1970): 445.

 • BAUWENS-LESENNE M., Bibliografisch repertorium van de oudheidkundige vondsten in Limburg, behoudens Tongeren-Koninksem (vanaf de vroegste tijden tot de Noormannen), Brussel, 1968, p.37-39.
 • HUYBRIGTS F., Compte-rendu des fouilles faites durant l'année 1910-1911, (Bulletin de la Société scientifique et littéraire du Limbourg, 29, 1911, p.277-278).
 • PAQUAY J., Les paroisses de l'ancien concile de Tongres y compris les conciles de Hasselt et Villers-L'Evêque démembrés du même concile, (Bulletin de la Société d'Art et d'Histoire du Diocèse de Liège, 18, 1909, p.109-110).
 • SEVERIJNS P., Een greep uit de geschiedenis der kerkdorpen, in: 2000 jaar Tongeren. 15 vóór Chr. tot 1985, Hasselt, 1988, p.213.

Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1990


Relaties

 • Omvat
  Gesloten hoeve

 • Omvat
  Gesloten hoeve

 • Omvat
  Gesloten hoeve

 • Omvat
  Gesloten hoeve

 • Omvat
  Gesloten hoeve

 • Omvat
  Gesloten hoeve

 • Omvat
  Gesloten hoeve

 • Omvat
  Gesloten hoeve van 1654

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Cunibertus

 • Is deel van
  Tongeren


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Diets-Heur [online] https://id.erfgoed.net/themas/13812 (Geraadpleegd op 14-06-2021)