erfgoedobject

Gesloten hoeve

bouwkundig element
ID
37442
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/37442
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Gesloten hoeve, met kern uit eind 18de eeuw, aangepast midden 19de eeuw. Bakstenen gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen), gegroepeerd rondom een rechthoekig, gekasseid erf met mestvaalt, bereikbaar via een inrijpoort in de zuidoostvleugel.

Rechthoekige inrijpoort onder houten latei, deel van de stalvleugel, waarvan de bouw of de aanpassing wordt aangegeven door de gevelsteen boven een staldeur: F.G.J.GAUDIN/ L'AN 1852.

Woonhuis in de noordoostvleugel. Breedhuis van zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, ddoor middel van een gevelsteen gedateerd JAN VAN EYCK/ ANNO 1792. Rechthoekige vensters, waarvan twee oorspronkelijk, of van hergebruikt materiaal, in vlakke kalkstenen omlijsting. Gelijkaardige deur.

Een 19de-eeuwse stalvleugel ten zuidwesten, met getoogde, bakstenen muuropeningen en een gewijzigde rondboogpoort.

Dwarsschuur uit dezelfde periode, met twee rechthoekige poorten onder houten latei.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gesloten hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/37442 (Geraadpleegd op )