erfgoedobject

Gesloten hoeve

bouwkundig element
ID
37532
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/37532

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Gesloten hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Hoeve, aan de zijde van het woonhuis wat achteruitgelegen ten opzicht van de straat, en hier voorzien van een omhaagde tuin. Woonhuis uit midden 19de eeuw, dienstgebouwen met oude kern (18de eeuw?). Bakstenen gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen) gegroepeerd rondom een rechthoekig gekasseid erf met mestvaalt, bereikbaar via een inrijpoort in de oostvleugel. De inrijpoort is een verankerde kalkstenen rondboogpoort met negblokken.

Woonhuis in de zuidvleugel, vijf traveeën en twee bouwlagen, de lijstgevel voorzien van rechthoekige vensters met hardstenen lateien en lekdrempels, en een rechthoekige deur in hardstenen omlijsting, met oorspronkelijk houtwerk en roedeverdeling in het bovenlicht. De erfzijdegevel heeft vensters met strekse bakstenen boog.

De dienstgebouwen zijn waarschijnlijk versteende vakwerkconstructies (resten van stijl- en regelwerk in de dwarsschuur). Stallen in de zuid- en westvleugel, dwarsschuur in de noordvleugel.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gesloten hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/37532 (Geraadpleegd op )