Stadstekenschool, later vredegerecht, ontworpen door A. Van Assche

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Deinze
Deelgemeente Deinze
Straat Emiel Clausplein
Locatie Emiel Clausplein 4, Deinze (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Deinze (adrescontroles: 12-11-2007 - 12-11-2007).
  • Inventarisatie Deinze (geografische inventarisatie: 01-01-1991 - 31-12-1991).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Stadstekenschool, later vredegerecht, ontworpen door A. Van Assche

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalige stadstekenschool (tot 1938), stadswaag, bergplaats voor brandspuiten en Vredegerecht (tot 1968), van 1933 tot 1982 ook Museum van Deinze en de Leiestreek en nadien stadsbibliotheek.

Neogotisch gebouw van zeven traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (leien, nok parallel aan de straat) van 1870-72 naar ontwerp van architect Auguste Van Assche, restaurateur van de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Donker bakstenen gebouw met hoger opgetrokken linker deurtravee onder puntgevel en drie dakvensters met puntgevelbekroning. Verticaal gevelritme door Brugse travee-indeling; brede drielichten met glas in lood op de begane grond en kruiskozijnen op de bovenverdieping; blinde spitsboognissen in de borstweringen en boogvelden. Sierankers en aflijnende muizetandfriezen onder de gootlijst. Links, rechthoekige deur met lateiconsooltjes en bolkozijn als bovenlicht. Rechts, getoogde poort.

Interieur met ruime zalen met onder meer gepolychromeerde balkenzoldering; kelder op gietijzeren zuilen.

  • VAN DEN ABEELE H., De tekenschool te Deinze, in Bijdragen tot de geschiedenis der stad Deinze, VII, 1940, p. 109-115.

Bron: Bogaert C. & Lanclus K. 1991: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Deinze - Nazareth, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris & Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 1991

Relaties

maakt deel uit van Emiel Clausplein

Emiel Clausplein (Deinze)

U kunt deze pagina citeren als:

Agentschap Onroerend Erfgoed 2018: Stadstekenschool, later vredegerecht, ontworpen door A. Van Assche [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/37999 (geraadpleegd op ).
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.