erfgoedobject

Hoeve Oud Goed te Parijs

bouwkundig element
ID
38077
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/38077

Juridische gevolgen

Beschrijving

Oorspronkelijk pachtgoed zogenaamd Goet te Parijs reeds vermeld in 1397. In het eerste kwart van de 17de eeuw gesplitst in twee pachthoven (zie kaart van 1628, door L. de Bersaques), met als naam "Oud Goed te Parijs" ook "Bokkenhof" genoemd en het "Nieuw Goed te Parijs". Huidige hoeve met losse bestanddelen op deels verhard en met gras begroeid erf, toegankelijk via een ijzeren hek aan overhoekse gemetste pijlers met piramidebekroning.

Ten oosten, woonhuis van vijf traveeën onder zadeldak (pannen, nok parallel aan de straat) tussen zijaandaken met vlechtingen, opklimmend tot de 18de eeuw. Verankerde gecementeerde erfgevel met rechthoekige vensters met luiken en rechthoekige deur met kwartholle dagkanten, tussendorpel en bovenlicht. Rechts, opkamervenster. Links venster in plaats van de vroegere deur. Achtergevel met haaks aanbouwsel van donkere baksteen.

Interieur met behouden balklaag met versierde moerbalk en grote haard. Ten westen 18de-eeuwse dwarsschuur met bakstenen gevels onder zadeldak (pannen, nok parallel aan de straat) tussen zijaandaken met vlechtingen en topstukken; zichtbaar schaargebint binnenin. Centrale getoogde doorrit links en rechts met 2 x 5 luchtgaten in voor- en achtergevel. Rechts aanleunend open wagenhuis onder laag zadeldak. Ten noorden en ten oosten, 19de- en 20ste-eeuwse bakstenen stallen.

Ten zuiden, opmerkelijk gewit bakstenen gebouwtje met duiventil in combinatie met een bakhuis. Links, twee bouwlagen hoge duiventoren op vierkante plattegrond, onder zadeldak (pannen, nok parallel aan de straat) met voor- en achtertuitgeveltje met vlechtingen, uit de 18de eeuw. Begane grond met rondboogdoorgang en bovenverdieping met halfcirkelvormige nis met zes vlieggaten en loopplank. Identieke kleinere nis met drie vlieggaten in de geveltop. Rechts aanleunend ouder bakhuis (mogelijk uit de 17de eeuw) van twee traveeën onder zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat) tussen zijaandaken met vlechtingen. Links, schouw en achter de duiventoren aanleunende oven onder lessenaarsdak, waarbij de rookpijp het duifhuis verwarmde. Rechts, recentere aanbouwsels onder lessenaarsdak.

  • DEPRAET O.S., Duiventorens in Oost-Vlaanderen, in Oostvlaamsche Zanten, XLI, 3-4, 1966, p. 133-134.
  • Monumenten, merkwaardige gebouwen en landschappen, Stad Deinze.

Bron     : Bogaert C. & Lanclus K. 1991: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Deinze - Nazareth, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve Oud Goed te Parijs [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/38077 (Geraadpleegd op )