erfgoedobject

Goed 't Overmeersch

bouwkundig element
ID
38416
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/38416

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Goed 't Overmeersch
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Goed 't Overmeersch
    Deze vaststelling was geldig van tot

Beschrijving

Zetel van de gelijknamige heerlijkheid. Reeds vermeld in 1423 in een renteboek van het kerkarchief van Machelen en toen eigendom van de familie van den Steene. Later zijn de families Overbeke, de Gruutere en Taeyaert als eigenaars bekend. Huidige gebouwen uit de 17de eeuw, vermoedelijk van circa 1626 (zie jaartal op een haardbalk). Oorspronkelijk afzonderlijk cirkelvormig omgracht opperhof en ervoor aansluitend ellipsvormig omgracht neerhof met poort- en dienstgebouwen. Walgrachten, gevoed door de Tovermeersbeek, circa 1972 gedempt.

Ten westen, vroeger achter de brug over de omwalling gelegen monumentaal gewit bakstenen poortgebouw met duiventil onder zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat). Brede korfboogdoorrit gestut door schuin aflopende steunberen, aan zuidzijde toegebouwd tot berghok. Bovenverdieping en tuitgevelbekroning met schouder- en topstukken, aan de straatzijde met behouden bolornament. Straatgevel met centrale rondboognis met Heilig Antoniusbeeldje, schutspatroon van de hoeve, geflankeerd door rondboogvensters; onder de nis verweerd wapenschild. Erfgevel met rondboogvormige bovendeur en twee rijen van respectievelijk zeven en drie vlieggaten van de duiventil. Zolderkamertjes na de Tweede Wereldoorlog gebruikt als atelier en verblijf van R. en G. Raveel.

Ten oosten, iets hoger gelegen oorspronkelijk herenverblijf met imposant volume bestaande uit tegenover elkaar verspringende vleugels met trap- en puntgevels. Voorbouw met erfgevel van zes traveeën en twee bouwlagen onder twee zadeldaken (pannen, non loodrecht op de straat) tussen zijtrapgevels, linker travee met klokkenstoel. Verankerde gewitte voorgevel met vernieuwde en deels gedichte vensters (sporen van sponning en oorspronkelijke kruiskozijnen) en deuren in eerste en vierde travee (gedicht bovenlicht). Zijtrapgevels. Achtergevel met vier haakse aanbouwsels: achter linker travee een in L-vorm aansluitende vleugel van één travee met achtertrapgevel; achter de uiterst rechter travee een iets inspringende haakse vleugel van twee traveeën met achtertuitgevel met vlechtingen. Tussen beide uitsprongen twee ongelijke, lagere haakse uitbouwtjes onder afzonderlijke zadeldaken en met achtertuitgevels. Weinig doorbrekingen onder meer met vernieuwde rechthoekige vensters en kleine vierkante vensters.

Vrij goed bewaard interieur met onder meer eikenhouten balklagen met uitgewerkte moerbalken op consoles en renaissanceschouw met laat-gotische zandstenen schoorstenen, versierde haardbalk met cartouche en jaartal "1626" en gesculpteerde leeuwekopjes, oorspronkelijk met koperen ringen en renaissancebladmotieven. In de haard, opmerkelijke gietijzeren vuurplaat met verheerlijking van de Hollandse admiraal Tromp (gesneuveld in 1653).

Stenen spiltrap overwelfd met boogjes en op de bovenverdieping eveneens bewaarde balklagen en schouwen met gotische wangen. Eén schouw met beschilderde haardbalk met kruis en Christusmonogram "IHS" tussen arabesken in Lodewijk XIV-stijl, volgens sommigen vroeger nog kapel. Behouden eikenhouten dakconstructie met onder meer een balk met naam en jaartal: "F-D-SCHANS - 1775" ingegrift.

Ten noorden van het poortgebouw, eveneens bij de vroegere walgracht, recentere dienstgebouwen, onder meer gewit bakhuis van het samengestelde type en ruime schuur en stallen met gewitte gevels onder breed pannendak.

  • DEPRAET O.S. 1966: Duiventorens in Oost-Vlaanderen, in Oostvlaamsche Zanten, XLI, 3-4, 130-132.
  • VAN DOORNE G. & COENE N. sine dato: Het Goed t'Overmeersch te Machelen, Machelen.

Bron: BOGAERT C. & LANCLUS K. 1991: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Deinze - Nazareth, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12n3, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Goed 't Overmeersch [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/38416 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.