Hoeve Ter Olmanshoek

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Herselt
Deelgemeente Herselt
Straat Oude Baan
Locatie Oude Baan 5, Herselt (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Herselt (adrescontroles: 04-06-2007 - 04-06-2007).
  • Inventarisatie Herselt (geografische inventarisatie: 01-01-2000 - 31-12-2000).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Ter Olmanshoek

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

omvat de bescherming als monument Hoeve Ter Olmanshoek: schuur
gelegen te Oude Baan 5A (Herselt)

Deze bescherming is geldig sinds 12-04-2002.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gerenoveerde hoeve met bewaarde, Kempense schuur, oorspronkelijk geleemde vakwerkbouw, in 1939 volledig versteend: driebeukige baksteenbouw van vier traveeën onder schilddak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen en kunstleien). Westgevel met zware steunberen. Deels omlopende baksteenfries. Rechthoekige poort in uitgespaarde noordhoek. Bewaard gebint met diverse graffiti met als oudste "IVDH 1609".

  • Van Asberghof tot Zandvoorthoeve. Hoevenamen in de Zuiderkempen, Westerlo, 1992, p. 105.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 2000

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Herselt

Herselt (Herselt)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.