Afspanning Op het Santvliet

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Kampenhout
Deelgemeente Kampenhout
Straat Aarschotsebaan
Locatie Aarschotsebaan 96, Kampenhout (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Kampenhout (actualisaties: 05-06-2006 - 05-06-2006).
  • Adrescontrole Kampenhout (adrescontroles: 16-06-2007 - 16-06-2007).
  • Inventarisatie Kampenhout (geografische inventarisatie: 01-01-1975 - 31-12-1975).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Afspanning

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Afspanning Op het Santvliet

Deze bescherming is geldig sinds 03-01-1985.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Afspanning Op het Santvliet met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 03-01-1985.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De voormalige afspanning is 1728 gedateerd met het opschrift "Op het Zandvliet, tap een goed bier en geef een goed logies". Het complex bestaat uit een boerenhuis, haakse stal en recent dienstgebouw ter plaatse van een vroegere schuur, en kijkt uit op een geplaveid erf.

Historiek

De Ferrariskaart (1777) vertoont op de inplantingsplaats een klein gebouwtje, op enige afstand van de beek. Dit is te verklaren door het feit dat de daar bestaande meander in de beek later werd geëffend, zoals uit het kaartmateriaal blijkt.

De kaart van Vandermaelen (1859) geeft een open U-vormige inplanting met twee vleugels parallel aan de beek. Op de kaart van het 'Institut Cartographique Militaire' van 1925 is de tweede parallelle vleugel verdwenen en aan de straatzijde vervangen door een kleiner volume. Wellicht is deze verdwijning in verband te brengen met de Eerste Wereldoorlog.

De configuratie van 1925 stemt overeen met deze ten tijde van de bescherming.

Beschrijving

De woning beantwoordt aan de traditionele indeling: opkamer, haardkamer en smallere kannebank achteraan.

De woning zelf is in een jaarsteen gedateerd "1728" en voorzien van het opschrift "Op het Santvliet, tappen goet bier en goed losiet" onder een brouwersteken. De witgekalkte constructie is van lokale natuursteen, met gebruik van baksteenmetselwerk in de achter- en zijgevels. De voorgevel is links voorzien van twee beluikte rechthoekige vensters met diefijzers, kleine zoldervenstertjes, uiterst links een opkamer en keldervenstertjes. In de gevel bevindt zich verder een fraai omlijste rondboogdeur met kwarthol beloop, geprofileerde imposten, sluitsteen en druiplijst. De achtergevel met twee kloosterkozijnen in een behouden muurpartij is opgetrokken in plaatselijke zandsteen. Aangebouwd ligt een bakhuis met een pannen zadeldak. De linkerzijgevel heeft een breukstenen onderbouw en een recent baksteenmetselwerk in de top. De zijgevel aan de beekkant is deels in breuk-, deels in baksteen opgetrokken en voorzien van een kloosterkozijn. Het interieur bewaart de oorspronkelijke indeling, de moerbalken met geprofileerde slof, kinderbalken, een 18de-eeuws trapje en de traditionele rode tegelvloer.

De stalvleugel is minder oorspronkelijk bewaard gebleven: hij werd ingekort bij de verbreding van de straat waardoor een dakspant en zijgevel verbouwd werden. De witgekalkte breuksteenbouw werd verhoogd met baksteen, en is voorzien van een zandstenen deurtje met lateiconsooltjes, asemgaten (sic) (18de eeuw) en recentere muuropeningen. In de achtergevel zit een rechthoekig venster van zandsteen met negblokken en hoekconsoles. De achtergevel draagt een zadeldak met rode pannen.

Aan de straatzijde ligt een recenter wagenhuis dat niet is beschermd.

  • Archief Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, DB000709, Voormalige afspanning "Op ’t Santvliet", Beschermingsdossier (S.N., 1984).
  • DE MAEGD C. & VAN AERSCHOT S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.

Bron: -

Auteurs: Van der Veken, Bert

Datum tekst: 2013

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Relst

Kampenhout (Kampenhout)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.