Hoeve Het Roodt Cruys

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Kampenhout
Deelgemeente Nederokkerzeel
Straat Laarstraat
Locatie Laarstraat 40, Kampenhout (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Kampenhout (actualisaties: 05-06-2006 - 05-06-2006).
  • Adrescontrole Kampenhout (adrescontroles: 16-06-2007 - 16-06-2007).
  • Inventarisatie Kampenhout (geografische inventarisatie: 01-01-1975 - 31-12-1975).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Hoeve Het Roodt Cruys

Deze bescherming is geldig sinds 29-09-1981.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Semi-gesloten hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Hoeve Het Roodt Cruys met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 29-09-1981.

Beschrijving

Semi-gesloten hoeve met geplaveide binnenplaats, bestaande uit twee parallelle vleugels (nok loodrecht op straat), een inrijpoort en bijgebouwtje (straatkant) en een zandstenen omheiningsmuur (veldzijde); het geheel dateert uit de tweede helft van de 17de eeuw en het tweede kwart van de 18de eeuw: jaartal 1679 op een wapensteen in de zijgevel van het boerenhuis; jaartal 1737 gevormd door gesinterde bakstenen op de zijgevel van de stalvleugel; en moeilijk leesbaar cijfer 1.2. in een steen van het haakse bijgebouw.

Recente inrijpoort onder houten latei met een bakstenen pijler als rechtstand. Rechts, fraai boerenhuis onder mank zadeldak (pannen) in overstek aan de erfzijde, opgevangen door houten schoorstukken; begane grond van zandsteen en tweede verdieping in leembouw; aangepaste rechthoekige benedenvensters met lekdrempels van arduin, en traditionele rondboogdeur in zandstenen omlijsting met kwarthol beloop vertrekkend uit geprofileerde driehoekjes, met imposten, verankerde sleutel en druiplijst; zeer kleine, bekronende oculus. Kleine beluikte rechthoekige kozijnraampjes in de bovenverdieping. Achtergevel met één bouwlaag van zandsteen, voorzien van drie rechthoekige vensters (19de eeuw). Manke straatgevel van breuksteen voorzien van zandstenen schouderstukken, een topvenstertje, de verweerde gevelsteen met bouwjaar 1679 en vlechtingen van gesinterde baksteen. Langsschuur in het verlengde, afgedekt met zadeldak (pannen), eertijds opgetrokken in leembouw, die grotendeels werd vervangen door baksteenmetselwerk in de loop van de 19de-20ste eeuw; de tussenmuur met het boerenhuis is nog van leem, op een onderbouw van breuksteen; de buitenzijgevel bewaart het vakwerk in de eertijds met riet beklede bovenbouw (schaarse resten) op bakstenen muurvoeting. Ingekerfde inscripties en initialen met jaartal 1914 op de dwarsklamp van de schuurpoort (afgebroken); goed bewaard gebint doch pannen bekleding in slechte staat. De stalvleugel aan de overzijde dateert uit het tweede kwart van de 18de eeuw; zandsteenbouw in breuksteenverband met herstellingen in baksteenmetselwerk (ter vervanging van leembouw) aan de erfzijde, en afgedekt met een zadeldak (pannen), rechts in overkraging. Staldeurtjes met zandstenen posten van negblokken en een gestrekte latei op eenvoudige kraagstenen; vierkante vensters van zandsteen in de bakstenen bovenbouw en een dwarsinrit onder de overstek (karrenhuis). Zijpuntgevels van breuksteen met zandstenen schouderstukken, gesinterde bakstenen vlechtingen en overhoekse topstukken.

Een zandstenen omheiningsmuur bakent het erf aan de korte zijden af; aan de veldzijde, sporen van schietgaten en een rechthoekig deurtje met negblokken, lateiconsooltjes en bakstenen ontlastingsboog; aan de straatzijde, een dienstgebouwtje onder zadeldak (pannen); zandsteenbouw met zijpuntgevel voorzien van schouderstukken, muurvlechtingen van gesinterde baksteen en een moeilijk leesbare gevelsteen "Anno 1.2"; ernaast overdekte waterput.

Bron: De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.

Auteurs: De Maegd, Christiane & Van Aerschot, Suzanne

Datum tekst: 1975

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Nederokkerzeel

Nederokkerzeel (Kampenhout)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.