Beschermd monument

Hoeve Het Roodt Cruys

Beschermd monument van 29-09-1981 tot heden (Gebrekkig besluit: categorie 6.)
ID: 1209   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1209

Besluiten

Hoeve en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 29-09-1981  ID: 1700

Beschrijving

De hoeve Het Roodt Cruys te Nederokkerzeel, is beschermd als monument.


Waarden

De hoeve is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve Het Roodt Cruys

Laarstraat 40 (Kampenhout)
Hoeve met geplaveide binnenplaats, met twee parallelle vleugels, een inrijpoort en bijgebouwtje en een zandstenen omheiningsmuur; het geheel dateert uit de tweede helft van de 17de eeuw en het tweede kwart van de 18de eeuw.